Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Eutanazie. Argumentace proti jejímu zákonnému povolení a pro ně
Název práce v češtině: Eutanazie. Argumentace proti jejímu zákonnému povolení a pro ně
Název v anglickém jazyce: Euthanasia. Arguments for and against its Legal Acceptance
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra teologické etiky a spirituální teologie (do 2018) (26-KTE)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Libor Ovečka, Dr.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 21.09.2011
Datum zadání: 24.09.2011
Datum potvrzení stud. oddělením: 27.12.2011
Datum a čas obhajoby: 18.06.2014 13:00
Datum odevzdání elektronické podoby:25.04.2014
Datum odevzdání tištěné podoby:26.04.2014
Datum proběhlé obhajoby: 18.06.2014
Oponenti: ThLic. Mgr. Jaroslav Lorman, Th.D.
 
 
 
Seznam odborné literatury
Bůh přítel života. Ochrana života jako výzva a úkol. Společné prohlášení Rady evangelických církví Německa a německé biskupské konference. Cesta : Brno 1994.
Byock, Ira. Dobré umírání. Možnosti pokojného konce života. Praha : Cesta domů, Vyšehrad, 2005.
Pollard, Brian. Eutanazie ano či ne? Praha : Dita, 1996
Virt, Günter. Žít až do konce. Etika umírání, smrti a eutanazie. Praha : Vyšehrad, 2000.
materiály strany Lyra
Munzarová, M. a kol.: Proč NE eutanázii aneb Být či nebýt (Ecce Homo)
Munzarová, M.: Vnitřní mravnost lékařství (Causa Subita, roč. 9, č. 4)
Munzarová, M.: Principy moderní lékařské etiky (Causa Subita, roč. 9, č. 3)
Staroštíková, A.: Eutanázie - ano či ne (ZDN/Sestra, 12/2008)
Opatrný, A.: Malá příručka pastorační péče o nemocné (Past. středisko, 2001)

veřejné servery www.umirani.cz, www.euthanasia.com a www.cestadomu.cz

Církevní dokumenty:
Katechismus katolické církve
Evangelium Vitae
Promluva Pia XII. na Kongresu anesteziologů z 24.listopadu 1957
Prohlášení o euthanasii publikované Kongregací pro nauku víry 5.května 1980

literatura bude doplněna
Předběžná náplň práce
legislativní situace v ČR
situace v jiných zemích (Nizozemí, Belgie. Země, kde se vede diskuse (např. Velká Británie)
asistovaná sebevražda
dosažitelné informace o ilegálním provádění eutanazie v ČR
zastánci legalizace v ČR
nauka katolické církve
teologická nauka
zvážení argumentů pro a proti
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK