Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Prvý dodatek Americkej ústavy a vývoj jeho interpretácie
Název práce v jazyce práce (slovenština): Prvý dodatek Americkej ústavy a vývoj jeho interpretácie
Název práce v češtině: První dodatek americké ústavy a vývoj jeho interpretace
Název v anglickém jazyce: The First Amendment to the US Constitution and the Development of Its Interpretation
Akademický rok vypsání: 2005/2006
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: slovenština
Ústav: Katedra právních dějin (22-KPD)
Vedoucí / školitel: doc. JUDr. Radim Seltenreich
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 28.11.2005
Datum zadání: 28.11.2005
Datum a čas obhajoby: 28.02.2006 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:28.02.2006
Datum proběhlé obhajoby: 28.02.2006
Oponenti: doc. JUDr. ICLic. Záboj Horák, LL.M., Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK