Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 307)
Detail práce
  
Dynamique de la vie quotidienne en dialogue avec Emmanuel Lévinas
Název práce v jazyce práce (francouzština): Dynamique de la vie quotidienne en dialogue avec Emmanuel Lévinas
Název práce v češtině: Dynamika každodenního života v dialogu s Emmanuelem Lévinasem
Název v anglickém jazyce: Dynamics of Everyday Life in Dialogue with Emmanuel Lévinas
Klíčová slova: každodenní život, Husserl, Levinas, svět, Umwelt, intencionalita, intersubjektivita, druhý
Klíčová slova anglicky: everyday life, Husserl, Lévinas, world, Umwelt, intentionality, intersubjectivity, the other
Akademický rok vypsání: 2011/2012
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: francouzština
Ústav: Doktorský obor Integrální studium člověka - Obecná antropologie (24-DIC)
Vedoucí / školitel: prof. PhDr. Jan Sokol, CSc., Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 21.09.2011
Datum zadání: 21.09.2011
Datum potvrzení stud. oddělením: 21.09.2011
Datum odevzdání elektronické podoby:27.02.2017
Datum proběhlé obhajoby: 26.06.2017
Předmět: Obhajoba disertační práce (YDI999)
Oponenti: Mgr. Jan Bierhanzl, Ph.D.
  prof. Karel Novotný, M.A., Ph.D., DSc.
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK