Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Interval linear and nonlinear systems
Název práce v češtině: Intervalové lineární a nelineární systémy
Název v anglickém jazyce: Interval linear and nonlinear systems
Klíčová slova: intervalová matice, intervalový lineární systém, intervalová lineární algebra, splňování omezujících podmínek, intervalová regrese, intervalový determinant, výpočetní složitost
Klíčová slova anglicky: interval matrix, interval linear system, interval linear algebra, constraint satisfaction problem, interval regression, interval determinant, computational complexity
Akademický rok vypsání: 2011/2012
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Katedra aplikované matematiky (32-KAM)
Vedoucí / školitel: prof. Mgr. Milan Hladík, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 26.09.2011
Datum zadání: 26.09.2011
Datum potvrzení stud. oddělením: 03.11.2011
Datum a čas obhajoby: 06.06.2019 11:00
Datum odevzdání elektronické podoby:29.03.2019
Datum odevzdání tištěné podoby:29.03.2019
Datum proběhlé obhajoby: 06.06.2019
Oponenti: Jürgen Garloff
  doc. Ing. Stefan Ratschan, Ph.D.
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK