Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 362)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Důchody pozůstalých
Název práce v češtině: Důchody pozůstalých
Název v anglickém jazyce: Pensions of Survivors
Akademický rok vypsání: 2005/2006
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra pracovního práva a práva sociálního zabezpečení (22-KPP)
Vedoucí / školitel: JUDr. Jana Zemanová
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 23.11.2005
Datum zadání: 23.11.2005
Datum a čas obhajoby: 23.02.2006 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:23.02.2006
Datum proběhlé obhajoby: 23.02.2006
Oponenti: doc. JUDr. Margerita Vysokajová, CSc.
 
 
 
Předběžná náplň práce
.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK