Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Právní a společenské aspekty římského manželství do konce republiky
Název práce v češtině: Právní a společenské aspekty římského manželství do konce
republiky
Název v anglickém jazyce: Legal and Social Aspects of Roman Marriage till the End of Roman Republic
Akademický rok vypsání: 2005/2006
Typ práce: rigorózní práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra právních dějin (22-KPD)
Vedoucí / školitel: prof. JUDr. Michal Skřejpek, DrSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 27.02.2006
Datum zadání: 27.02.2006
Datum a čas obhajoby: 21.04.2008 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:21.12.2007
Datum odevzdání tištěné podoby:21.12.2007
Datum proběhlé obhajoby: 21.04.2008
Oponenti: JUDr. David Falada, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK