Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Perspektivy a budoucí možnosti IPO v České republice
Název práce v češtině: Perspektivy a budoucí možnosti IPO v České republice
Název v anglickém jazyce: The Prospects and Future Potential of the IPO in the Czech Republic
Akademický rok vypsání: 2005/2006
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra národního hospodářství (22-KNH)
Vedoucí / školitel: PhDr. Mgr. Pavel Seknička, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 22.11.2005
Datum zadání: 22.11.2005
Datum a čas obhajoby: 22.02.2006 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:22.02.2006
Datum proběhlé obhajoby: 22.02.2006
Oponenti: doc. JUDr. PhDr. Ilona Bažantová, CSc.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK