Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Termín "Hluboký stabilizační systém" v odborné literatuře za posledních 10 let
Název práce v češtině: Termín "Hluboký stabilizační systém" v odborné literatuře za posledních 10 let
Název v anglickém jazyce: The term "Deep stabilization system" in the professional literature for the last 10 years
Klíčová slova: hluboký stabilizační systém, páteř, pohybový systém, bránice, pánevní dno, břišní svaly, kinezioterapie, pohybový stereotyp, motorická ontogeneze
Klíčová slova anglicky: the deep stabilization system, a spine, a musculoskeletal system, a diaphragm, a pelvic floor, an abdominal muscules, a kinesiotherapy, a motion stereotype, a motor ontogenesis
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Rehabilitační klinika (15-461)
Vedoucí / školitel: Mgr. Ondřej Němeček
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 20.09.2011
Datum zadání: 24.04.2012
Datum a čas obhajoby: 04.06.2012 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:27.04.2012
Datum odevzdání tištěné podoby:30.04.2012
Datum proběhlé obhajoby: 04.06.2012
Oponenti: Mgr. Bohumila Horká
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK