Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 323)
Detail práce
  
Analýza dovedností mladých vícebojařů
Název práce v češtině: Analýza dovedností mladých vícebojařů
Název v anglickém jazyce: The analysis of skills young decathletes
Klíčová slova: Desetiboj, trénink, sportovní trénink, disciplína, technika
Klíčová slova anglicky: Decathlon, training, sport training, event, discipline, technique
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Atletika (51-600100)
Vedoucí / školitel: Mgr. Petr Krátký
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 20.09.2011
Datum zadání: 20.09.2011
Datum a čas obhajoby: 14.05.2013 13:00
Místo konání obhajoby: seminární místnost katedry atletiky
Datum odevzdání elektronické podoby:25.04.2013
Datum odevzdání tištěné podoby:25.04.2013
Datum proběhlé obhajoby: 14.05.2013
Oponenti: PaedDr. Jitka Vindušková, CSc.
 
 
 
Seznam odborné literatury
1. DOSTÁL, E. Sprinty, Praha: Olympia, 1985
2. DOSTÁL, E. Běh mužů a žen na 400 m. In MILLEROVÁ, V., HLÍNA, J., KAPLAN, A., KORBEL, V. Běhy na krátké tratě. Praha: Olympia, 2001. s. 110 - s. 149.
3. DOSTÁL, E. Překážkový běh na 110 m. In KNĚNICKÝ, K a kol.: Technika lehkoatletických disciplín. Praha: SPN, 1974. s. 77 – s. 96.
4. DOVALIL, J., CHOUTKOVÁ, B. Abeceda tréninku chlapců a děvčat. Praha: Olympia, 1988.
5. DOVALIL, J. a kol. Výkon a trénink ve sportu. Praha: Olympia, 2002.
6. FEHER, J. Analýza běhu atleta pomocí softwaru Dartfish. Diplomová práce. Praha: FTVS UK, 2010. 84 s. Diplomová práce na FTVS UK. Vedoucí diplomové práce Aleš Kaplan
7. GUTHRIE, M., Coaching Track & Field Successfully. USA: University of Wisconsin at La Crosse, 2003. ISBN 0-7360-4274-1
8. CHOUTKA, M., DOVALIL, J. Sportovní trénink. Druhé rozšířené vydání. Praha: Olympia, 1991.
9. JANURA, M., ZAHÁLKA, F. Kinematická analýza pohybu člověka. Olomouc: 2004 1. vyd. ISBN 80-244-0930-5
10. KNĚNICKÝ, K a kol.: Technika lehkoatletických disciplín. Praha: SPN, 1974.
11. KOUKAL, J. Atletika – desetiboj, základní programový materiál pro oblast vrcholového sportu. Ústřední výbor ČST: Praha, 1985.
12. KOUKAL J., VINDUŠKOVÁ J. Atletika - Viacboje (Víceboje). In KUCHEN, A. a kol.: Teória a didaktika atletiky. Bratislava: SPN, 1987, s. 321-337.
13. KOŠTEJN,L. Skok o tyči. In KNĚNICKÝ, K a kol.: Technika lehkoatletických disciplín. Praha: SPN, 1974. s. 185 – s. 216.
14. KUCHEN, A. a kol.: Teória a didaktika atletiky. Bratislava: SPN, 1987, s. 321-337.
15. MILLEROVÁ, V. a kol.: Běhy na krátké tratě. 1. vyd. Edice Atletika. Praha: Olympia, 2001. ISBN 80-7033-570-X
16. MILLEROVÁ, V., DOSTÁL, E., ŠIMON, J., VINDUŠKOVÁ, J. Základy atletického tréninku. Praha: Univerzita Karlova, 1994. ISBN 80-7066-984-5
17. NOVÁK, A. Biomechanika tělesných cvičení. Praha: SPN, 1970
18. NOVÁK, A., ŠIMON, J. Hod oštěpem. In KNĚNICKÝ, K a kol.: Technika lehkoatletických disciplín. Praha: SPN, 1974. s. 226 – s. 240.
19. RYBA, J. a kol.: Atletické víceboje, Praha: Olympia, 2002. ISBN 80-7033-584-X
20. ŠIMON, J. Silové schopnosti. In MILLEROVÁ, V., DOSTÁL, E., ŠIMON, J., VINDUŠKOVÁ, J. Základy atletického tréninku. Praha: Univerzita Karlova, 1994. s. 28 – s. 40.
21. ŠIMON, J. a kol.: Atletické vrhy a hody, Praha: Olympia, 2004. ISBN 80-7033-815-6
22. VACULA, J. Skok daleký. In KNĚNICKÝ, K a kol.: Technika lehkoatletických disciplín. Praha: SPN, 1974. s. 121 – s. 140.
23. VELEBIL, V. Skok vysoký. In KNĚNICKÝ, K a kol.: Technika lehkoatletických disciplín. Praha: SPN, 1974. s. 164 – s. 184.
24. VELEBIL, V., KRÁTKÝ, P., FIŠER, V., PRIŠČÁK, J. Atletické skoky, Praha: Olympia, 2002. ISBN 80-7033-769-9
25. VINDUŠKOVÁ, J. a kol. Abeceda atletického trenéra, Praha: Olympia, 2003. ISBN 80-7033-770-2
26. VOMÁČKA, V. Hod diskem. In KNĚNICKÝ, K a kol.: Technika lehkoatletických disciplín. Praha: SPN, 1974. s. 240 – s. 250.

Elektronické zdroje:
Burdel, L., překážkový běh, [cit 2013-03-09]. Dostupné z url: <http://www.svobodagroup.cz/Tr%C3%A9nink/KinogramLadislavBurdel/tabid/148/Default.aspx>
Lavillenie, R., skok o tyči, [cit 2013-03-09]. Dostupné z url: <http://www.youtube.com/watch?v=Qpc6EcwhZ88>
Thorkildsen, A., Hod oštěpem, [cit 2013-03-09]. Dostupné z url: <http://www.youtube.com/watch?v=qOCKzAq_aZo>
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK