Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Current Approaches to English Teacher Education as Reflected in Trainees´Teaching Practice
Název práce v češtině: Současné přístupy k vzdělávání učitelů anglického jazyka v reflexi studentských praxí
Název v anglickém jazyce: Current Approaches to English Teacher Education as Reflected in Trainees´Teaching Practice
Klíčová slova: vzdělávání učitelů, dovednosti učitele, reflektivní dovednosti, zkušenosti z učitelské praxe, studenti učitelství
Klíčová slova anglicky: teacher education, teaching skills, reflective skills, teaching experience, teacher trainees
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: rigorózní práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Katedra anglického jazyka a literatury (41-KAJL)
Vedoucí / školitel: PaedDr. Marie Hofmannová
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 20.09.2011
Datum zadání: 20.09.2011
Datum potvrzení stud. oddělením: 20.09.2011
Datum a čas obhajoby: 05.09.2012 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:01.11.2011
Datum proběhlé obhajoby: 05.09.2012
Předmět: obhajoba rigorózní práce (OSZD002)
Oponenti: doc. PhDr. RNDr. Hana Voňková, Ph.D., Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK