Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Faktický koncern
Název práce v češtině: Faktický koncern
Název v anglickém jazyce: De facto group
Akademický rok vypsání: 2005/2006
Typ práce: rigorózní práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra obchodního práva (22-KOBCHP)
Vedoucí / školitel: prof. JUDr. Stanislava Černá, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 23.02.2006
Datum zadání: 23.02.2006
Datum a čas obhajoby: 20.04.2011 00:00
Místo konání obhajoby: PF UK
Datum odevzdání elektronické podoby:26.07.2010
Datum odevzdání tištěné podoby:26.07.2010
Datum proběhlé obhajoby: 20.04.2011
Oponenti: doc. JUDr. Ivanka Štenglová
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK