Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Etická problematika asistované reprodukce s důrazem na metody kryokonzervace
Název práce v češtině: Etická problematika asistované reprodukce s důrazem na metody kryokonzervace
Název v anglickém jazyce: Ethical issues of assisted reproduction with emphasis cryopreservation methods
Klíčová slova: altruismus, antinatalismus, asistovaná reprodukce, dárcovství gamet, etika, historie, kluzký svah, kryokonzervace, spravedlnost
Klíčová slova anglicky: Altruism, Antinatalism, Assisted Reproduction, Cryopreservation, Donation of Gametes, Ethics, History, Slippery Slope, Justice
Akademický rok vypsání: 2011/2012
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Doktorský program Aplikovaná etika (24-DAE)
Vedoucí / školitel: prof. PhDr. RNDr. Helena Haškovcová, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 23.09.2011
Datum zadání: 23.09.2011
Datum potvrzení stud. oddělením: 23.09.2011
Datum odevzdání elektronické podoby:08.09.2018
Datum proběhlé obhajoby: 12.12.2018
Předmět: Obhajoba disertační práce (YDE999)
Oponenti: MUDr. Petr Křepelka, Ph.D.
  Ing. Olga Teplá, Ph.D.
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK