Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 354)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Etické problémy v souvislosti se zapojením pacientů a lékařů v klinickém výzkumu
Název práce v češtině: Etické problémy v souvislosti se zapojením pacientů a lékařů v klinickém výzkumu
Název v anglickém jazyce: Ethical issues in connection with patient and physician involvement in clinical research
Klíčová slova: etika lékařská, etika výzkumu, hodnocení léčivých přípravků, léčivé přípravky nové, pacient ve výzkumu, pacient onkologický, prospěch léčebný, výzkum klinický, výzkum klinický I. fáze, rozhodování k účasti.
Klíčová slova anglicky: medical ethics, ethics of research, evaluation of medicinal products, new medicinal products, patient in research, oncological patient, therapeutic benefit, clinical research, Phase I Clinical Trials, decision-making to participate.
Akademický rok vypsání: 2011/2012
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Doktorský program Aplikovaná etika (24-DAE)
Vedoucí / školitel: prof. PhDr. RNDr. Helena Haškovcová, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 23.09.2011
Datum zadání: 23.09.2011
Datum potvrzení stud. oddělením: 23.09.2011
Datum odevzdání elektronické podoby:04.09.2018
Datum proběhlé obhajoby: 12.12.2018
Předmět: Obhajoba disertační práce (YDE999)
Oponenti: doc. MUDr. Iva Holmerová, Ph.D.
  MUDr. Anetta Jedličková, Ph.D.
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK