Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Hranice moci. Etika, moc a korupce
Název práce v češtině: Hranice moci. Etika, moc a korupce
Název v anglickém jazyce: Limits of power. Ethics, power and corruption.
Klíčová slova: korupce, politická korupce, systémová korupce, moc, prestiž
Klíčová slova anglicky: corruption, political corruption, systemic corruption, power, status, prestige
Akademický rok vypsání: 2011/2012
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Doktorský program Aplikovaná etika (24-DAE)
Vedoucí / školitel: prof. PhDr. Jan Sokol, CSc., Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 22.09.2011
Datum zadání: 22.09.2011
Datum potvrzení stud. oddělením: 22.09.2011
Datum odevzdání elektronické podoby:01.02.2018
Datum proběhlé obhajoby: 23.05.2018
Předmět: Obhajoba disertační práce (YDE999)
Oponenti: doc. PhDr. Marek Skovajsa, M.A., Ph.D.
  doc. PhDr. Pavol Frič, Ph.D.
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK