Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Etika v sociálních službách: Zapojení peer konzultantů do sociálních služeb pro lidi s duševním onemocněním
Název práce v češtině: Etika v sociálních službách: Zapojení peer konzultantů do sociálních služeb pro lidi s duševním onemocněním
Název v anglickém jazyce: Ethics in social services: Involvement of peer consultants in social services for people with mental illness
Klíčová slova: nemoc, duševní, péče, psychiatrická, altruismus, solidarita, společnost, sounáležitost, etika, služby, sociální, zdravotní, pomáhání, sdílení
Klíčová slova anglicky: illness, mental, care, psychiatric, altruism, solidarity, society, belonging, ethics, services, social, health, helping, sharing
Akademický rok vypsání: 2011/2012
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Doktorský program Aplikovaná etika (24-DAE)
Vedoucí / školitel: doc. MUDr. Iva Holmerová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 22.09.2011
Datum zadání: 22.09.2011
Datum potvrzení stud. oddělením: 22.09.2011
Datum odevzdání elektronické podoby:14.02.2019
Datum proběhlé obhajoby: 20.06.2019
Předmět: Obhajoba disertační práce (YDE999)
Oponenti: Mgr. Dana Hradcová, Ph.D.
  MUDr. Marek Páv, Ph.D.
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK