Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Kidnapping Otherness. Tourism, Imaginaries and Rumor in Eastern Indonesia
Název práce v češtině: Obrazy jinakosti a odrazy turismu ve východní Indonésii
Název v anglickém jazyce: Kidnapping Otherness. Tourism, Imaginaries and Rumor in Eastern Indonesia
Klíčová slova: mentální modely, kognitivní schémata, jinakost, turismus, etnoturismus, stereotypy, fáma, současná pověst, násilí, exotizace, východní Indonésie
Klíčová slova anglicky: Imaginaries, mental models, cognitive schemas, Otherness, Otherization, distinction, tourism, ethnotourism, rumor, contemporary legend, whiteness, violence, primitivism, exoticism, contested spaces, communication mismatch, Eastern Indonesia
Akademický rok vypsání: 2011/2012
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Doktorský program Integrální studium člověka - obecká antropologie (24-DIC)
Vedoucí / školitel: PhDr. Marek Halbich, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 21.09.2011
Datum zadání: 21.09.2011
Datum potvrzení stud. oddělením: 21.09.2011
Datum odevzdání elektronické podoby:31.03.2019
Datum proběhlé obhajoby: 20.06.2019
Předmět: Obhajoba disertační práce (YDI999)
Oponenti: doc. PhDr. František Vrhel, CSc.
  doc. PhDr. Blanka Knotková - Čapková, Ph.D.
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK