Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Československo-britské vztahy v letech 1953-1957
Název práce v češtině: Československo-britské vztahy v letech 1953-1957
Název v anglickém jazyce: Czechoslovak-British Relations in 1953-1957
Klíčová slova: politické, ekonomické a kulturní vztahy, suezská krize, studená válka
Klíčová slova anglicky: political, economic and cultural relations, Suez Crisis, the Cold War
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: rigorózní práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra mezinárodních vztahů (23-KMV)
Vedoucí / školitel: PhDr. Jaromír Soukup, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 19.09.2011
Datum zadání: 19.09.2011
Datum a čas obhajoby: 11.04.2012 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:20.02.2012
Datum proběhlé obhajoby: 11.04.2012
Oponenti: doc. PhDr. Běla Plechanovová, CSc.
 
 
 
Seznam odborné literatury
Archiv Ministerstva zahraničních věcí (AMZV), Praha:
AMZV, Praha, Materiál k návštěvě s. Bulganina a Chruščeva v Anglii. 43/13, 1956.
AMZV, Praha, Mimořádná politická zpráva, „Suezská krise“a její odraz ve V. Britanii. 43/15, 1956.
AMZV, Praha, Mimořádná zpráva o amerických vojenských jednotkách a základnách ve V. B. a britských jednotkách mimo území V. B. 43/22, 1958.
AMZV, Praha, Pro schůzi předsednictva vlády. 43/11, 1955.
AMZV, Praha, Přehled styků mezi ČSR a Velkou Britannií od r.1945 do počátku roku 1953. 43/11, 1953.
AMZV, Praha, Přehled styků s Velkou Britannií za IV. čtvrtletí 1955. 43/7, 1956.
AMZV, Praha, Přehled vzájemných styků mezi ČSR a V. Britannií. Dodatek X. 43/7, 1952.
AMZV, Praha, Přehled vzájemných styků mezi ČSR a Velkou Britannií. Dodatek VII. 43/7, 1952.
AMZV, Praha, Řádná politická zpráva za listopad 1955. 43/13, 1955.
AMZV, Praha, Současný stav a perspektivy vývoje čs. - britských styků. 43/11, 21. září 1957.
AMZV, Praha, Současný vývoj a problematika čs. - britských vztahů. 43/11, 21. listopadu 1957.
AMZV, Praha, TO-T Egypt 1945-1954. 1/1, 1954.
AMZV, Praha, Vyhodnocení společenských styků ZÚ Londýn. 43/19, 1958.
AMZV, Praha, Vývoj vzájemných vztahů mezi ČSR a Velkou Britannií v roce 1954. 43/7, 1955.
AMZV, Praha, Vývoj vztahů mezi ČSR a V. Britannií. 43/11, 1953.
AMZV, Praha, Zpráva o vztazích mezi ČSR a Velkou Britannií, Kanadou, Australií, Novým Zélandem, Jihoaffrickou unií a britskými koloniemi. 43/11, 1955.

Národní Archiv (NA), Praha:
NA, Praha, Schůze PS ÚV KSČ ze dne 31. 10. 1951. 9/4, 1951.
NA, Praha, Schůze PB ÚV KSČ ze dne 11. 7. 1955. 49/28, 1955.
NA, Praha, Schůze PB ÚV KSČ ze dne 14. 2. 1955. 34/6, 1955.
NA, Praha, Schůze PB ÚV KSČ ze dne 8. 8. 1955. 55/29, 1955.
NA, Praha, Schůze PB ÚV KSČ ze dne 10. 10. 1955. 66/19, 1955.
NA, Praha, Schůze PB ÚV KSČ ze dne 25. 10. 1955. 68/21, 1955.
NA, Praha, Schůze PB ÚV KSČ ze dne 5. 12. 1955. 74/10, 1955.
NA, Praha, Schůze PB ÚV KSČ ze dne 16. 4. 1956. 94/26, 1956.
NA, Praha, Schůze PB ÚV KSČ ze dne 19. 3. 1956. 90/10, 1956.
NA, Praha, Schůze PB ÚV KSČ ze dne 7. 1. 1957. 126/2a, 1957.

Národní archiv (The National Archives - TNA), Londýn:
TNA, Londýn – Kew, Annual Review for 1952. FO 371/106116, 23. února 1953.
TNA, Londýn – Kew, Annual Review of Events in Czechoslovakia for 1956. FO 371/128448, 14. ledna 1957.
TNA, Londýn – Kew, Attendance of HM Ambassador at unveiling of Stalin’s statue in Prague. FO 371/111418, 1954.
TNA, Londýn – Kew, Calendar of events in Czechoslovakia in 1955. FO 371/122139, 17. ledna 1956.
TNA, Londýn – Kew, Comments on Czechoslovak attitude to the West; consideration whether attitude reflects new conciliatory Soviet line. FO 371/106122, 1953.
TNA, Londýn – Kew, Comments on the Suez Canal in press of Czechoslovakia. FO 371/122197, 31. července 1956.
TNA, Londýn – Kew, Conditions in Czechoslovakia. FO 371/100378, květen 1952.
TNA, Londýn – Kew, Co-operation between Czechoslovakia and UK on development of atomic energy in Czechoslovakia. FO 371/123142, 1956.
TNA, Londýn – Kew, Cultural relations between Czechoslovakia and UK. FO 371/122188, 1956.
TNA, Londýn – Kew, Czechoslovakia: Annual Review for 1951. FO 371/100378, 22. února 1952.
TNA, Londýn – Kew, Czechoslovakia: annual review for 1953. FO 371/111383, 4. února 1954.
TNA, Londýn – Kew, Czechoslovakia: annual review for 1955. FO 371/122139, 17. ledna 1956.
TNA, Londýn – Kew, Czechoslovakia: Annual review for 1957. FO 371/134622, 17. ledna 1958.
TNA, Londýn – Kew, Diplomatic relations between Czechoslovakia and UK. FO 371/116186, 1955.
TNA, Londýn – Kew, Economic relations between Czechoslovakia and UK. FO 371/122177, 1956.
TNA, Londýn – Kew, FO correspondence with HM Ambassador in Prague about relations with Czech authorities and Communist policy. FO 371/106157, 1953.
TNA, Londýn – Kew, Transfer of a quantity of radium salts by the Clarendon Laboratory, Oxford, to Czechoslovakia. FO 371/106151, 1953.
Goldsworthy, D. (ed.), The Conservative government and the end of Empire 1951-1957. HMSO, London 1994.

Kotyk, V. (ed.), Dokumenty Československé zahraniční politiky 1945-1960. Státní nakladatelství politické literatury, Praha 1960.

Ministerstvo zahraničních věcí, Dokumenty k československé zahraniční politice. I. ročník. Ministerstvo zahraniční věcí, Praha 1954.
Ministerstvo zahraničních věcí, Dokumenty k československé zahraniční politice. II. ročník. Ministerstvo zahraniční věcí, Praha 1955.
Ministerstvo zahraničních věcí, Dokumenty k československé zahraniční politice. III. ročník. Ministerstvo zahraničních věcí, Praha 1956.
Ministerstvo zahraničních věcí, Dokumenty k československé zahraniční politice. IV. ročník. Ministerstvo zahraničních věcí, Praha 1957.

Reiman, M., Luňák, P. (eds.), Studená válka 1954-1964. Sovětské dokumenty v českých archivech. Doplněk, Brno 2000.
Dejmek, J., Československo, jeho sousedé a velmoci ve XX. století. Centrum pro ekonomiku a politiku, Praha 2002.
Drulák, P., Druláková, R., Tvorba a analýza zahraniční politiky. Vysoká škola ekonomická v Praze, Praha 2007.
Dufek, J., Československo a Izrael v letech 1947-1953. Československá materiálně technická pomoc Izraeli. Doplněk, Brno 1993.
Eden, A., Full circle. Cassell, Londýn 1960.
Gaddis, J. L., We know now: rethinking Cold War history. Clarendon Press, Oxford 1997.
Gorst, A., Johnman, L., Lucas, W. S., Post-war Britain, 1945-64. Themes and perspectives. Pinter Publishers, Londýn 1989.
Hennessy, P., Having it so good. Britain in the fifties. Penguin, London 2007.
Childs, D., Britain since 1945. A political history. Routledge, Londýn 1997.
Johnson, G. (ed.), The Foreign Office and British diplomacy in the twentieth century. Routledge, London 2005.
Kaplan, K., Mocní a bezmocní. Sixty-Eight Publishers Corp., Toronto 1989.
Kissinger, H., Umění diplomacie. Prostor, Praha 1999.
Kuklík, J., Do poslední pence. Československo-britská jednání o majetkoprávních a finančních otázkách 1938-1982. Karolinum, Praha 2007.
Kusák, A., Kultura a politika v Československu 1945-1956. Torst, Praha 1998.
Luňák, P., Západ. Spojené státy a západní Evropa ve studené válce. Libri, Praha 1997.
Macmillan, H., Riding the Storm: 1956-1959. Macmillan, Londýn 1971.
Malá encyklopedie Evropské unie. Ústav mezinárodních vztahů, Praha 1997.
Marr, A., A History of modern Britain. Macmillan, Oxford 2007.
Morgan, K., O., Britain since 1945. The people's peace. Oxford university press, Oxford 2001.
Morgan, K., O., Dějiny Británie. Nakladatelství Lidové noviny, Praha 2008.
Ort, A., Česká zahraniční politika. Aleš Čeněk, Plzeň 2005.
Pearce, M., Stewart, G., British political history 1867-2001. Democracy and decline. Routledge, Londýn 2002.
Pernes, O., Snahy o překonání politicko-hospodářské krize v Československu v roce 1953. Prius, Brno 2000.
Philby, K., Moje tichá válka. Naše vojsko, Praha 1971.
Plechanovová, B., Fidler, J., Kapitoly z dějin mezinárodních vztahů 1941 – 1995. Institut pro středoevropskou kulturu a politiku, Praha 1997.
Proudfoot, M., British politics and government 1951-1970. A study of an affluent society. Faber and faber limited, Londýn 1974.
Průcha, V. a kol., Hospodářské a sociální dějiny Československa 1918-1992. 2. díl období 1945-1992. Doplněk, Brno 2004.
Thatcher, M., The Downing Street Years. HarperCollins, Londýn 1993.
Wendt, A., Social theory of international politics. Cambridge university press, Cambridge 1999.
Woodhouse, C., M., British foreign policy since the Second World War. Hutchinson, Londýn 1961.
Zídek, P., Sieber, K., Československo a Blízký východ v letech 1948-1989. Ústav mezinárodních vztahů, Praha 2009.

Advance guard of U.N. force leaving for Egypt soon. The Times. 10. listopadu 1956.
Col. Nasser's rhetoric on Canal seizure. The Times. 12. září 1956.
Egypt's financial margin effect of British exchange and trade controls. The Times. 12. září 1956.
House of Commons. The Times. 14. září 1956.
Keckés, G., The Suez Crisis and the 1956 Hungarian Revolution. In: East European Quarterly 1/2001.
Mimořádný a zplnomocněný velvyslanec Velké Británie odevzdal presidentu republiky pověřovací listiny. Rudé právo. 28. srpna 1957.
Mrs. Sispera's homecoming from Prague. The Times. 16. července 1956.
Need to maintain momentum. Minister’s Problem. The Times. 17. října 1956.
Neighbour to Nasser. Watchful Israel waits for western decision. The Times. 24. září 1956.
Payments scheme to cover Eastern Europe. More plans for oil tankers. The Times. 15. října 1956.
Prohlášení o jednání sovětských a britských státníků podepsána. Rudé právo. 27. dubna 1956.
Smetana, V.: Británie a československé zlato, „Case study“britského appeasementu? In: Soudobé dějiny 4/2001.
Soudruh Antonín Zápotocký zvolen presidentem republiky, Rudé Právo. 22. března 1953.
Soudruh Gottwald zemřel, Rudé právo. 15. března 1953.
Wallace, W., Phillips, C., Reassessing the special relationship. In: International Affairs 2/2009.
Wanner, J. (ed.), Československo-egyptská zbrojní dohoda z roku 1955. In: Slovanský přehled 1/2002.
Wanner, J., Egyptská karta v sovětské politice v roce 1956. In: Soudobé dějiny 4/1996.
Zídek, P., Vývoz zbraní z Československa do zemí třetího světa v letech 1948-1962. In: Historie a vojenství 3/2002.

Příspěvek publicisty Petra Broda, Zahraniční vysílání BBC. Pronesený v rámci kulatého stolu Současná britská zahraniční politika a její historický kontext na Ústavu mezinárodních vztahů 19. října 2010.
Suezská krize, historický magazín z cyklu České televize: http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10095687448-historicky-magazin/206452801280037/ (kontrolováno 18. 9. 2011).
Základní informace o misi UNEF I: http://www.un.org/en/peacekeeping/missions/past/unef1facts.html (kontrolováno 21. 9. 2011).


Předběžná náplň práce
Předkládaná rigorózní práce se zabývá československo-britskými vztahy v období 1953-1957. Práce rozděluje československo-britské vztahy do tří základních oblastí, v nichž analyzuje vývoj ve sledovaném období, přičemž každé z nich je vyhrazena samostatná kapitola. Konkrétně se jedná o oblast politickou a diplomatickou, dále ekonomickou a konečně pak kulturní. Politická oblast začíná podkapitolou o základní podobě mezinárodního politického uspořádání ve sledovaném období, dále se zabývá stručným poválečným vývojem vzájemných politických vztahů a v hlavní části kapitoly zkoumá kromě úrovně vzájemných vztahů ve sledovaném období také vliv německé otázky a suezské krize na československo-britské vztahy. Kapitola je pak zakončena vyhodnocením úrovně československo-britských vztahů v politické oblasti. Ekonomická kapitola se po představení stručného poválečného vývoje věnuje v hlavní části kromě samotné analýzy vzájemných vztahů ve sledovaném období také československo-britským vztahům v oblasti civilního využití jaderné energie. Stejně jako předchozí kapitola je i tato kapitola zakončena podkapitolou, která hodnotí kvalitu československo-britských vztahů v ekonomické oblasti. Závěrečná kulturní kapitola uvádí po nástinu poválečného vývoje v její hlavní části vyjma samotné analýzy vzájemných vztahů ve sledovaném období také dvě podkapitoly o Whitehavenském fondu a Hnutí Lidice budou žít. Kapitola je opět zakončena vyhodnocením úrovně československo-britských vztahů v kulturní oblasti.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The PhDr. thesis deals with the Czechoslovak-British relations in 1953-1957. The thesis is divided into the three spheres, which are analysing the development in the aforementioned period. Each sphere has own chapter. These chapters are political and diplomatic one, economic one and last but not least cultural one. The political chapter starts with part about the basic political framework of international relations in the aforementioned period, the next part deals with brief summary of post-war development of mutual political relations. The next main part of chapter offers apart from the research of mutual relations quality in the aforementioned period also the influence of German question and Suez Crisis in Czechoslovak-British relations. The political chapter concludes with the evaluation part of Czechoslovak-British political relations quality. The economic chapter is opened with the brief introduction of post-war development of mutual economic relations. The next main part of chapter is dedicated to analysis of own mutual relations in the aforementioned period and also to the sphere of nuclear power for civilian use in Czechoslovak-British relations. The same as the previous chapter also the economic chapter is concluded with the evaluation part of Czechoslovak-British economic relations quality. The final cultural chapter starts with mentions of brief summary of post-war development. The next main part of chapter mentions apart from the analysis of own mutual relations in the aforementioned period also Whitehaven fund and Lidice Shall Live Committee. The cultural chapter is concluded again with the evaluation part of Czechoslovak-British cultural relations quality.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK