Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Svoboda projevu a její meze podle zvláštní části trestního zákona
Název práce v češtině: Svoboda projevu a její meze podle zvláštní části trestního
zákona
Název v anglickém jazyce: Freedom of expression and its limits under the special part of the Criminal Code
Akademický rok vypsání: 2005/2006
Typ práce: rigorózní práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra trestního práva (22-KTP)
Vedoucí / školitel: prof. JUDr. Jiří Jelínek, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 22.02.2006
Datum zadání: 22.02.2006
Datum a čas obhajoby: 07.04.2006 09:00
Místo konání obhajoby: č.dv. 309
Datum odevzdání elektronické podoby:22.02.2006
Datum odevzdání tištěné podoby:22.02.2006
Datum proběhlé obhajoby: 07.04.2006
Oponenti: JUDr. Rudolf Vokoun, CSc.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK