Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Aristotelovo pojetí etiky
Název práce v češtině: Aristotelovo pojetí etiky
Název v anglickém jazyce: Aristotle's conception of ethics
Klíčová slova: Aristoteles, etika, ctnost, spravedlnost, přátelství
Klíčová slova anglicky: Aristotle, ethics, virtue, justice, friendship
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra filozofie (do 2018) (26-KF)
Vedoucí / školitel: Mgr. Ing. Prokop Sousedík, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 19.09.2011
Datum zadání: 19.09.2011
Datum potvrzení stud. oddělením: 19.09.2011
Datum a čas obhajoby: 01.02.2013 13:00
Datum odevzdání elektronické podoby:06.12.2012
Datum odevzdání tištěné podoby:06.12.2012
Datum proběhlé obhajoby: 01.02.2013
Oponenti: doc. Mgr. Bc. David Svoboda, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Práce bude napsána v souladu se všeobecnými normami pro psaní závěrečných prací na KTF UK, jež jsou dostupné na webu http://www.ktf.cuni.cz/KTF-374.html.
Seznam odborné literatury
ARISTOTELES: Etika Nikomachova. Bratislava: Pravda, 1979.
ARISTOTELES: Magna Moralia. Praha: Petr Rezek, 2005.
ARMSTRONG, A.H.: Filosofie pozdní antiky; od staré Akademie po Jana Eriugenu. Praha: OIKOYMENTH, 2002.
GADAMER, H.: Idea Dobra mezi Platónem a Aristotelem. Praha: ISE, 1994
GRAESER, A.: Řecká filosofie klasického období; Sofisté, Sókratés a sokratikové, Platón a Aristotelés. Praha: OIKOYMENTH, 2000.
KRATOCHVÍL, Z., BOUZEK, J. Od mýtu k logu. Praha: Herman & synové, 1994.
MACINTYRE, A.: Ztráta ctnosti. Praha: OIKOYMENTH, 2004.
NUSSBAUM, M. C.: Křehkost dobra. Praha: OIKOYMENTH, 2003.
PATOČKA, J.: Aristoteles, jeho předchůdci a dědicové. Praha: Československá akademie věd, 1964.
REZEK, P.: Spravedlnost jako zdatnost. Praha: OIKOYMENTH, 1996.
ROBINSON, D.: Etika. Praha: Portál, 2004.
VERNANT, J.P.: Počátky řeckého myšlení. Praha: OIKOYMENTH, 1995.
Předběžná náplň práce
Náplní práce je přiblížit a pokud možno přehledně zpracovat Aristotelovo pojetí etiky.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The aim of this thesis is to introduce and – if it is posible – to do a understandable overview of Aristotle’s conception of ethics.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK