Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
  
The Political Sustainability of Pension System
Název práce v češtině: Politická udržitelnost penzijního systému
Název v anglickém jazyce: The Political Sustainability of Pension System
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: rigorózní práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Institut ekonomických studií (23-IES)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Martin Gregor, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 16.09.2011
Datum zadání: 16.09.2011
Datum a čas obhajoby: 19.10.2011 00:00
Místo konání obhajoby: IES
Datum odevzdání elektronické podoby:23.09.2011
Datum proběhlé obhajoby: 19.10.2011
Oponenti: prof. RNDr. František Turnovec, CSc.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK