Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 354)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Vliv křovin na uchycování dřevin v pastevní krajině
Název práce v češtině: Vliv křovin na uchycování dřevin v pastevní krajině
Název v anglickém jazyce: The effectt of shrubs on establishment of woody plant species in grazed landscape
Klíčová slova: pastva, křoviny, sukcese, diverzita, vegetace, Banát, Rumunsko
Akademický rok vypsání: 2011/2012
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav pro životní prostředí (31-550)
Vedoucí / školitel: Mgr. Jaroslav Vojta, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 25.10.2011
Datum zadání: 30.11.2011
Datum odevzdání elektronické podoby:20.08.2012
Datum odevzdání tištěné podoby:21.08.2012
Datum proběhlé obhajoby: 10.09.2012
Oponenti: RNDr. Josef Brůna, Ph.D.
 
 
 
Konzultanti: prof. RNDr. Pavel Kovář, CSc.
Předběžná náplň práce
Literatura:

Pearson C.J. et Ison R.L.(1997): Agronomy of grassland system.- Cambridge Univ. Press.

Bickford R.(1997): Pasture management. – Inkata Press.

Veen P., Jefferson R., de Smidt J. et van der Straaten J. (eds.)(2009): Grasslands in Europe of high nature value. – KNNV Publishing.

Publikace týkající se českých vesnic v Banátu (Rumunsko).

Školitel: Jaroslav Vojta
Konzultant: Pavel Kovář
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK