Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Klinické hodnocení spasticity a možnosti jejího ovlivnění
Název práce v češtině: Klinické hodnocení spasticity a možnosti jejího ovlivnění
Název v anglickém jazyce: Clinical evaluation of spasticity and feasibility of its interference
Klíčová slova: spasticita, etiologie, patogeneze, centrální motoneuron, hodnocení spasticity, ovlivňování spasticity
Klíčová slova anglicky: spasticity, etiology, pathogenesis, central motor neuron, evaluation of spasticity, interference of spasticity
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Rehabilitační klinika (15-461)
Vedoucí / školitel: Mgr. Bohumila Horká
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 16.09.2011
Datum zadání: 24.04.2012
Datum a čas obhajoby: 05.09.2012 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:07.05.2012
Datum odevzdání tištěné podoby:07.05.2012
Datum proběhlé obhajoby: 05.09.2012
Oponenti: Mgr. Pavlína Savková
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK