Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 348)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Signifying in the fiction of Charles W. Chesnutt
Název práce v češtině: Signifikace v díle Charlese W. Chesnutta
Název v anglickém jazyce: Signifying in the fiction of Charles W. Chesnutt
Akademický rok vypsání: 2011/2012
Typ práce: rigorózní práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Ústav anglofonních literatur a kultur (21-UALK)
Vedoucí / školitel: PhDr. Hana Ulmanová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 12.07.2011
Datum zadání: 12.07.2011
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum potvrzení stud. oddělením: 16.09.2011
Datum a čas obhajoby: 30.07.2011 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:28.07.2011
Datum proběhlé obhajoby: 30.07.2011
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná pracovníkem v zastoupení a finalizovaná
Oponenti: Mgr. Pavla Veselá, Ph.D.
  prof. PhDr. Josef Jařab, CSc.
 
 
Předběžná náplň práce

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK