Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 290)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Antibiotika a bakteriální rezistence - možnosti prevence
Název práce v češtině: Antibiotika a bakteriální rezistence - možnosti prevence
Název v anglickém jazyce: Antibiotics and bacterial resistance - possibilities of prevention
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav laboratorní diagnostiky 3.LF a FNKV (12-ULD)
Vedoucí / školitel: MUDr. Filip Prusík
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 15.09.2011
Datum zadání: 25.01.2012
Datum a čas obhajoby: 11.09.2012 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:21.06.2012
Datum odevzdání tištěné podoby:10.06.2012
Datum proběhlé obhajoby: 11.09.2012
Oponenti: doc. MUDr. Daniela Janovská, CSc.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK