Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Studie mechanismu tvorby fibrinové sítě
Název práce v češtině: Studie mechanismu tvorby fibrinové sítě
Název v anglickém jazyce: Study of mechanism of fibrin network formation
Akademický rok vypsání: 2011/2012
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra biochemie (31-250)
Vedoucí / školitel: prof. RNDr. Markéta Martínková, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 07.11.2011
Datum zadání: 06.12.2011
Datum odevzdání elektronické podoby:24.08.2012
Datum proběhlé obhajoby: 10.09.2012
Oponenti: RNDr. Veronika Hýsková, Ph.D.
 
 
 
Konzultanti: Ing. Tomáš Riedel, Ph.D.
Předběžná náplň práce
Bakalářská práce bude zaměřena na dosud neprozkoumané procesy pravděpodobně zúčastněné při tvorbě fibrinové sítě. Jedná se zejména o tvorbu fibrinu katalytickou aktivitou povrchově vázaného trombinu na okolní roztok fibrinogenu nebo krevní plasmy a na úlohu interakcí mezi vznikající fibrinovou sítí s fibrinogenem. Adsorpce fibrinogenu, přeměna fibrinogenu na fibrin, stanovení aktivity povrchově vázaného trombinu, interakce povrchově vázaného fibrinu s fibrinogenem a vznik povrchové sítě iniciované trombinem navázaným na fibrinu budou pozorovány in situ metodou rezonance povrchového plasmonu a turbiditou. Vytvořené fibrinové sítě budou charakterizovány pomocí mikroskopie atomárních sil.
Cílem projektu je získat nové znalosti mechanismu vzniku fibrinové sítě. Znalosti základních mechanismů přeměny fibrinogenu na fibrin na povrchu jsou klíčové pro lepší přístupy k prevenci trombosy a k implantaci umělých materiálů.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK