Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Odpovědnost za škodu v pracovním právu
Název práce v češtině: Odpovědnost za škodu v pracovním právu
Název v anglickém jazyce: Liability for damage in labour law
Akademický rok vypsání: 2005/2006
Typ práce: rigorózní práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra pracovního práva a práva sociálního zabezpečení (22-KPP)
Vedoucí / školitel:
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 14.02.2006
Datum zadání: 14.02.2006
Datum a čas obhajoby: 22.05.2006 14:00
Místo konání obhajoby: č. 135
Datum odevzdání elektronické podoby:14.02.2006
Datum odevzdání tištěné podoby:14.02.2006
Datum proběhlé obhajoby: 22.05.2006
Oponenti: prof. JUDr. Věra Štangová, CSc.
  JUDr. Libuše Brádlerová
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK