Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Postavení migrujících osob z hlediska pracovního práva a práva sociálního zabezpečení
Název práce v češtině: Postavení migrujících osob z hlediska pracovního práva a
práva sociálního zabezpečení
Název v anglickém jazyce: Position of migrating persons considered by labour law and social security law
Akademický rok vypsání: 2003/2004
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra pracovního práva a práva sociálního zabezpečení (22-KPP)
Vedoucí / školitel: doc. JUDr. Margerita Vysokajová, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 13.02.2006
Datum zadání: 13.02.2006
Datum a čas obhajoby: 03.06.2010 13:00
Místo konání obhajoby: zasedací místnost č. 412/4. patro
Datum odevzdání elektronické podoby:30.09.2009
Datum proběhlé obhajoby: 03.06.2010
Oponenti: JUDr. Libuše Brádlerová
  prof. JUDr. Věra Štangová, CSc.
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK