Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 348)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Opera Antonia Salieriho Axur Re d'Ormus v Praze 1788
Název práce v češtině: Opera Antonia Salieriho Axur Re d'Ormus v Praze 1788
Název v anglickém jazyce: Salieri's Axur Re d'Ormus in Prague 1788
Klíčová slova: Salieri, Axur re d´Ormus, opera, Praha, 18. století
Klíčová slova anglicky: Salieri, Axur re d´Ormus, opera, Prague, 18th century
Akademický rok vypsání: 2011/2012
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav hudební vědy (21-UHV)
Vedoucí / školitel: Mgr. Marc Niubo, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 04.10.2011
Datum zadání: 04.10.2011
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum potvrzení stud. oddělením: 27.10.2011
Datum a čas obhajoby: 28.05.2012 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:24.04.2012
Datum proběhlé obhajoby: 28.05.2012
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: PhDr. Alena Jakubcová, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Cílem první části diplomové práce bude shromáždění bohemikálních pramenů, dokládajících uvádění oper Antonia Salieriho na pražských divadelních scénách a posouzení významu skladatele a jeho děl v pražském kontextu. Druhá část práce se zaměří na Salieriho operu Axur Re d´Ormus a její pražskou premiéru v roce 1788. Podobu tohoto představení dokládá tištěné libreto, které bude v práci podrobeno srovnávací analýze s dalšími prameny včetně hudebních. Cílem tohoto srovnání je odhalit vzájemné vztahy, zejména proměnu opery mezi vídeňskou premiérou a pražským uvedením. Poslední analytická část práce se zaměří na vybraná čísla opery i dílo jako celek.
Seznam odborné literatury
Angermüller, Rudolph: Antonio Salieri: Dokumente seines Lebens unter Berücksichtigung von Musik, Literatur, Bildender Kunst, Architektur, Religion ... und täglichem Leben seiner Zeit, Bad Honnef : Bock, 2000.
Biggi Parodi, Elena: Catalogo tematico delle composizioni teatrali di Antonio Salieri: Gli autografi, Lucca: Libreria musicale italiana 2005.
Braunbehrens, Volkmar: Salieri. Hudebník v Mozartově stínu, Jinočany 2007.
Haas, Robert: Beitrag zur Geschichte der Oper in Prag und Dresden, in: Neues Archiv für Sächsische Geschichte und Altertumskunde 37, Dresden 1916.
Hettrick, Jane Schatkin – Rice, John A.: Salieri, Antonio, in: Grove Music Online, http://oxfordmusiconline.com:80/subscriber/article/grove/music/24378, 14. 5. 2010.
Jakubcová, Alena (a kol.): Starší divadlo v českých zemích do konce 18. století, Praha 2007.
Kneidl, Pravoslav: Libreta italské opery v Praze v 18. století, in: Strahovská knihovna: Sborník památníku národního písemnictví, roč. 1-4, 1966-1969.
Landman, Ortrun: Die Dresdener italienische Oper zwischen Hasse und Weber : Ein Daten- und Quellenverzichnis für die Jahre 1765-1817, Drážďany 1976.
Meyer, Reinhart: Bibliographia dramatica et dramaticorum. Kommentierte Bibliographie der im ehemaligen deutschen Reichsgebiet gedruckten und gespielten Dramen des 18. Jahrhunderts nebst deren Bearbeitungen und Übersetzungen und ihrer Rezeption bis in die Gegenwart, Tübingen 1986-2010; 1. Abteilung: Werkausgaben Sammlungen – Reihen I-III, 1986; 2. Abteilung: Einzeltitel I-XXXII, 1993- .
Mosel, Ignace Franz: Über das Leben und die Werke des Anton Salieri, Vienna 1827.
Pokorný, Jiří: Josef Bustelli a jeho hudební pozůstalost, in Miscellanea Musicologica XXXIII, Praha 1992, s. 85-111.
Rice, John A.: Antonio Salieri and Viennese Opera, Chicago 1998.
Rice, John A.: heslo: Salieri, Antonio, in: Sadie, Stanley (ed.): The New Grove Dictionary of Opera
Grove Music Online. Oxford Music Online.
, 25. 7. 2011.
Sartori, Claudio: I libretti italiani a stampa dalle origini al 1800, s. l. 1991.
Schneider, Herbert - Wiesend, Reinhard (Hg.): Die Oper im 18. Jahrhundert, edice: Handbuch der musikalischen Gattungen, Band 12, Laaber 2001.
Sonneck, Oscar George Theodore: Catalogue of Opera librettos printed before 1800, Washington 1914.
Strohm, Reinhard: Dramma per musica. Italian opera seria of the eighteenth century, New Haven : Yale University Press, 1997.
Teuber, Oskar: Geschichte des Prager Theaters, 3 sv., Praha 1885.
Verti, Roberto (ed): Un almanacco drammatico. L´Indice de' teatrali spettacoli: 1764-1823, Pesaro 1996.
Volek, Tomislav: Italská opera a další druhy zpívaného divadla, in: Černý, František (ed.): Divadlo v Kotcích: Nejstarší pražské městské divadlo 1739 – 1783, Praha 1992.
Volek, Tomislav: Repertoir Nosticovského divadla v Praze z let 1794, 1796-8, Miscellanea musicologica XVI, 1961.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK