Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
GPU implementace algoritmů irradiance a radiance caching
Název práce v češtině: GPU implementace algoritmů irradiance a radiance caching
Název v anglickém jazyce: GPU implementation of the irradiance and radiance caching algorithms
Klíčová slova: počítačová grafika, rendering, globální osvětlení, irradiance caching, radiance caching, GPU, CUDA
Klíčová slova anglicky: computer graphics, rendering, global illumination, irradiance caching, radiance caching, GPU, CUDA
Akademický rok vypsání: 2011/2012
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra softwaru a výuky informatiky (32-KSVI)
Vedoucí / školitel: doc. Ing. Jaroslav Křivánek, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 24.09.2012
Datum zadání: 24.09.2012
Datum potvrzení stud. oddělením: 08.10.2012
Datum a čas obhajoby: 15.06.2015 11:30
Datum odevzdání elektronické podoby:06.05.2015
Datum odevzdání tištěné podoby:07.05.2015
Datum proběhlé obhajoby: 15.06.2015
Oponenti: RNDr. Martin Šik, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
ROZDELENO
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK