Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Druhá verze Berlínského programu z roku 1971. Konec Adenauerovy CDU?
Název práce v češtině: Druhá verze Berlínského programu z roku 1971. Konec Adenauerovy CDU?
Název v anglickém jazyce: Second Version of the Berlin Program from 1971. The End of Adenauer´s CDU?
Klíčová slova: Spolková republika Nemecko, CDU, Berlínský program, Helmut Kohl, politická strana, stranický program, opozice, generace, sémiotika
Klíčová slova anglicky: Federal Republic of Germany, CDU, Berlin program, Helmut Kohl, political party, party program, opposition, generation, semiotics
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: rigorózní práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra německých a rakouských studií (23-KNRS)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 20.09.2011
Datum zadání: 20.09.2011
Datum a čas obhajoby: 19.10.2011 14:00
Místo konání obhajoby: IMS FSV UK, U Kříže 8, Praha 5
Datum odevzdání elektronické podoby:12.09.2011
Datum proběhlé obhajoby: 19.10.2011
Oponenti: doc. JUDr. Vladimír Handl, CSc.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK