Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 363)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Madeleine Delbrêlová – inspirace pro spiritualitu laiků
Název práce v češtině: Madeleine Delbrêlová – inspirace pro spiritualitu laiků
Název v anglickém jazyce: Madeleine Delbrêl – inspiration for lay spirituality
Klíčová slova: Katolická církev, laická spiritualita, misie, marxismus, dělničtí kněží
Klíčová slova anglicky: Catholic church, lay spirituality, mission, marxism, worker priests
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra pastorálních oborů a právních věd (do 2023) (26-KPAO)
Vedoucí / školitel: Kateřina Lachmanová, Th.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 12.09.2011
Datum zadání: 22.09.2011
Datum potvrzení stud. oddělením: 06.10.2011
Datum a čas obhajoby: 30.01.2013 09:00
Datum odevzdání elektronické podoby:06.12.2012
Datum odevzdání tištěné podoby:08.12.2012
Datum proběhlé obhajoby: 30.01.2013
Oponenti: MUDr. Mgr. et Mgr. Ludmila Bartůšková, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Jelikož v češtině existuje velice málo materiálů o M. Delbrelové, bude třeba pracovat s cizojazyčnou literaturou, především s francouzskými prameny (sebrané spisy M.D. vydané Nouvelle Cité). Po analýze politicko duchovní situace ve Francii první poloviny 20. století a duchovně lidského zrání M. Delbrelové se nabízí pokusit se specifikovat prorocké prvky jejího pojetí laické spirituality, které se promítly i do dokumentů II. vatikánského koncilu.
Seznam odborné literatury
DELBRÊL Madelaine: Alcide
DELBRÊL Madelaine: Athéismes et Evangélisation
DELBRÊL Madelaine: Humour dans l`amour
DELBRÊL Madelaine: Indivisible amour
DELBRÊL Madelaine: La sainteté des gens ordinaires
DELBRÊL Madelaine: Le Moine at le Nagneau
DELBRÊLOVÁ Madelaine: Misionáři bez lodi
DELBRÊL Madelaine: Noi delle strade
FRANÇOIS Gilles, PITAUD Bernard, SPYCKET Agnès: Madelaine Delbrêl connue et inconnue
De BOISMARIN Christine: Madelaine Delbrêl, rues des villes chemins de Dieu 1904-1964
LOEW Jacques: Dall`ateismo alla mistica
DOKUMENTY DRUHÉHO VATIKÁNSKÉHO KONCILU
Lumen gentium
Gaudium et spes
Apostolicam actuositatem
Ad gentes
SLOVNÍK SPIRITUALITY (eds. De Fiores, Tullo Goffi), KNA 1999
Předběžná náplň práce
Úvod
Život a dílo Madelaine Delbrêlové
Francie v první polovině 20. století: Křesťanství a marxismus
Hnutí dělnických kněží a „Mission de France“
Apoštolát laiků
Spiritualita Madeleine Delbrêlové
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
Introduction
Life and Work of Madelaine Delbrêl
France in the first half of 20th century: Christianity and Marxism
Worker Priests Movement a "Mission de France“;
The Lay Apostolate
Spirituality of Madelaine Delbrêl
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK