Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Majetková práva autorská
Název práce v češtině: Majetková práva autorská
Název v anglickém jazyce: Economic Rights Relating to Copyright
Akademický rok vypsání: 2005/2006
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav práva autorského, práv průmyslových a práva soutěžního (22-UPA)
Vedoucí / školitel: JUDr. Alexandra Wünschová Pujmanová
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 07.02.2006
Datum zadání: 07.02.2006
Datum a čas obhajoby: 07.02.2006 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:07.02.2006
Datum proběhlé obhajoby: 07.02.2006
Oponenti: JUDr. Petra Žikovská
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK