Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Studium vlivu rychlosti kalení na mikrostrukturu vzorků kovových slitin
Název práce v češtině: Studium vlivu rychlosti kalení na mikrostrukturu vzorků kovových slitin
Název v anglickém jazyce: Study of a quenching rate on the microstructure of metalic samples
Klíčová slova: rychlost kalení, mikrostruktura
Klíčová slova anglicky: quenching rate, microstructure
Akademický rok vypsání: 2015/2016
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra fyziky materiálů (32-KFM)
Vedoucí / školitel: Mgr. Michal Hájek, Ph.D.
Řešitel:
Zásady pro vypracování
Změřte rychlosti kalení pro různé standardní technologie - kalení do studené vody, kalení do vody pokojové teploty, kalení do tekutého dusíku, kalení do oleje. Následně navrhněte změny, vedoucí k vyšším rychlostem chlazení. Zjistěte, zda tyto postupy vedou ke změnám mikrostruktury typických kovových slitin (tj. slitin hliníku, slitin hořčíku, slitin železa, atp.).
Seznam odborné literatury
R.A. Swalin: Thermodynamics of solids
M. Hájek: disertační práce
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK