Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 307)
Detail práce
  
Diferenciální diagnostika vřetenobuněčných lézí trávicího traktu
Název práce v češtině: Diferenciální diagnostika vřetenobuněčných lézí trávicího traktu
Název v anglickém jazyce: Diagnostic morphological features of PDGFRA-mutated gastrointestinal
Akademický rok vypsání: 2004/2005
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Šiklův ústav patologie (14-500)
Vedoucí / školitel: prof. MUDr. Ondřej Hes, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 01.09.2004
Datum zadání: 01.09.2004
Datum potvrzení stud. oddělením: 08.09.2011
Datum a čas obhajoby: 12.04.2007 13:00
Datum odevzdání elektronické podoby:12.01.2007
Datum proběhlé obhajoby: 12.04.2007
Oponenti: prof. MUDr. Václav Mandys, CSc.
  prof. MUDr. Jiří Ehrmann, Ph.D.
  prof. MUDr. Josef Zámečník, Ph.D.
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK