Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Fotbal a společenská modernizace
Název práce v češtině: Fotbal a společenská modernizace
Název v anglickém jazyce: Football and social modernization
Klíčová slova: fotbal, sociologie sportu, modernizace, komercializace, identita, racionalizace, sociální nerovnosti, demokratizace
Klíčová slova anglicky: football, sociology of sport, modernization, commercialization, identity, rationalization, social inequalities, democratization
Akademický rok vypsání: 2011/2012
Typ práce: rigorózní práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra sociologie (21-KSOC)
Vedoucí / školitel: PhDr. Jana Duffková, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 07.09.2011
Datum zadání: 07.09.2011
Datum potvrzení stud. oddělením: 07.09.2011
Datum a čas obhajoby: 28.11.2011 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:02.12.2011
Datum odevzdání tištěné podoby:21.09.2011
Datum proběhlé obhajoby: 28.11.2011
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: PhDr. Jiří Vinopal, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Pozn.: Jde o uznanou diplomovou práci (s dílčími úpravami), takže je shodné i její zadání.

Zadání diplomové práce: Diplomová práce se bude zabývat fotbalem jako sociálním fenoménem, který má mnohem širší souvislosti než by se mohlo zdát z jeho takřka automatického zařazení do rámce sociologie sportu či sociologie volného času. Diplomant se bude věnovat spíše širším společenským souvislostem fotbalu - fotbal a demokratizace (ženy, společenské třídy a vrstvy, rozvojové země), fotbal a ekonomika (profesionalizace, komercionalizace, rozdíly kapitalismus x socialismus), fotbal a racionalizace (byrokracie, vytváření pravidel), fotbal a identita (včetně souvislostí nacionalismu), fotbal a média (prezentování fotbalu, fotbalisté jakožto "vzory"). Všechny tyto otázky bude diplomant rozebírat na pozadí na pozadí vývoje společnosti - tzv. společenské modernizace.
Seznam odborné literatury
A. Literatura

ARMSTRONG, Gary. Talking up the Game: Football and the Reconstruction of Liberia, West Africa. Identities. 2002, vol. 9, is. 4, s. 471-494.
BAIRNER, Alan. Political Unionism and Sporting Nationalism : An Examination of the Relationship Between Sport and National Identity Within the Ulster Unionist Tradition. Identities. 2003, vol. 10, is. 4, s. 517-535.
BAIRNER, Alan, DARBY, Paul. The Swedish Model and International Sport : Lennart Johansson and the Governance of World Football. International Review for the Sociology of Sport. 2001, vol. 36, no. 9, s. 337-359.
BAKER, William J. The Making of a Working-Class Football Culture in Victorian England. Journal of Social History. 1979, vol. 2, is. 13, s. 241-251.
BAKER, William J. William Webb Ellis and the Origins of Rugby Football: The Life and Death of a Victorian Myth. Albion: A Quarterly Journal Concerned with British Studies. 1981, vol. 13, no. 2, s. 117-130.
BARŠA, Pavel. Politická teorie multikulturalismu. Brno : CDK, 2003.
BARŠA, Pavel, CÍSAŘ, Ondřej. Levice v postrevoluční době : občanská společnost a nová sociální hnutí v radikální politické teorii 20. století. Brno : CDK, 2004.
BAUMAN, Zygmunt. Úvahy o postmoderní době. Praha : SLON, 1995.
BAUMAN, Zygmunt. Tekutá modernita. Praha : Mladá fronta, 2002.
BAUSENWEIN, Christoph. Geheimnis Fußball : auf den Spure eines Phänomens. Göttingen : Verlag Die Werkstatt, c1995.
BECK, Peter J. The Relevance of the ‘Irrelevant’ : Football as a Missing Dimension in the Study of British Relations with Germany. International Affairs. 2003, vol. 79, is. 2, s. 389-411.
BEDŘICH, Ladislav. Fotbal : rituální hra moderní doby. Brno : Masarykova univerzita, 2006.
BELL, Daniel. Kulturní rozpory kapitalismu. Praha : SLON, 1999.
BEN-PORAT, Amir. The Commodification of Football in Israel. International Review for the Sociology of Sport. 1998, vol. 33, no. 9, s. 269-276.
BEN-PORAT, Amir. Overseas Sweetheart: Israelis Fans of English Football. Journal of Sport and Social Issues. 2000, vol. 24, no. 11, s. 344-350.
BERGER, Peter L., LUCKMANN, Thomas. Sociální konstrukce reality : pojednání o sociologii vědění. Brno : CDK, 1999.
BOURDIEU, Pierre. Sport and Social Class. Social Science Information. 1978, vol. 17, no. 12, s. 819-840.
BOURDIEU, Pierre. Teorie jednání. Praha: Karolinum, 1998.
BOURDIEU, Pierre. Nadvláda mužů. Praha : Karolinum, 2000.
BOURDIEU, Pierre. O televizi. Brno : Doplněk, 2002.
BRÄNDLE, Fabian, KOLLER, Christian. Goal : Kultur- und Sozialgeschichte des modernen Fussballs. Zürich : Orell Füssli Verlag AG, c2002.
BRANDES, Leif, FRANCK, Egon, NÜESCH, Stephan. Local Heroes and Superstars : An Empirical Analysis of Star Attraction in German Soccer. Journal of Sports Economics. 2007, vol. 0, no. 6, s. 1-21.
BRICK, Carlton. Misers, Merchandise and Manchester United : The Peculiar Paradox of the Political Economy of Consumption. In ANDREWS, David L. Manchester United : A Thematic Study. London, New York : Routledge, 2004.
BROCAS, Isabele, CARILLO, Juan D. Do the "Three-Point Victory" and "Golden Goal" Rules Make Soccer More Exciting?. Journal of Sports Economics. 2004, vol. 5, no. 5, s. 169-185.
BROMBERGER, Christian. Football as World-view and as Ritual. French Cultural Studies. 1995, vol. 6, no. 10, s. 293-311.
CARMICHAEL, Fiona, THOMAS, Denis, WARD, Robert. Production and Efficiency in Association Football. Journal of Sports Economics. 2001, vol. 2, no. 8, s. 228-243.
CAUDWELL, Jayne. Women’s Football in the United Kingdom: Theorizing Gender and Unpacking the Butch Lesbian Image. Journal of Sport and Social Issues. 1999, vol. 23, no. 11, 390-402.
CAVE, Martin, CRANDALL , Robert W. Sports Rights and the Broadcast Industry. The Economic Journal. 2001, vol. 111, no. 469, s. F4-F26.
CLIGNET, Remi, STARK, Maureen. Modernisation and Football in Cameroun. The Journal of Modern African Studies. 1974, vol. 12, no. 3, s. 409-421.
CLOSE, Paul, ASKEW, David. Globalisation and Football in East Asia. In MANZENREITER, Wolfram, HORNE, John. Football Goes East: Business, Culture, and the People's Game in China, Japan, and South Korea. New York, London : Routledge, 2004.
COELHO, João Nuno. On the Border’ : Some Notes on Football and National Identity in Portugal. In BROWN, Adam. Fanatics! : Power, Identity and Fandom in football. London, New York : Routledge, 1998.
COX, Barbara, THOMPSON, Shona. Multiple Bodies: Sportswomen, Soccer and Sexuality. International Review for the Sociology of Sport. 2000, vol. 35, no. 3, s. 5-20.
CROLLEY, Liz, HAND, David, JEUTTER, Ralf. National Obsessions and Identities in Football Match Reports. In BROWN, Adam. Fanatics! : Power, Identity and Fandom in Football. London, New York : Routledge, 1998.
ČECHÁK, Vladimír, LINHART, Jiří. Sociologie sportu. Praha : Olympia, 1986.
ČERNÝ, Jiří. Fotbal je hra /Pokus o fenomenologii hry/. Praha : Československý spisovatel, 1968.
DAFLON, Rogerio, BALLVE, Teo. The Beautiful Game? : Race and Class in Brazilian Soccer. NACLA Report on the Americas. 2004, vol. 37, is. 5, s. 23-27.
DARBY, Paul. Football, Colonial Doctrine and Indigenous Resistance : Mapping the Political Persona of FIFA's African Constituency. Culture, Sport, Society. 2000a, vol. 3, no. 1, s. 61-87.
DARBY, Paul. Africa's Place in FIFA's Global Order : A Theoretical Frame. Soccer & Society. 2000b, vol. 1, is. 2, s. 36-61.
DARBY, Paul. Africa, the FIFA Presidency, and the Governance of World Football: 1974, 1998, and 2002. Africa Today. 2003, vol. 50, is. 1, s. 3-24.
DARBY, Paul, AKINDES, Gerard, KIRWIN, Matthew. Football Academies and the Migration of African Football Labor to Europe. Journal of Sport and Social Issues. 2007, vol. 31, no. 5, s. 143-161.
DE VARONA, Donna. 'M's' in Football: Myths, Management, Marketing, Media and Money. A Reprise. In HONG, Fan, MANGAN, J. A. Soccer, Women, Sexual Liberation : Kicking off a New Era. London, Portland : F.Cass, 2004.
DECKER, Wolfgang. Sports and Games of Ancient Egypt. Yale University Press, New Haven : London, New York, 1992.
DERBAIX, Christian, DECROP, Alain, CABOSSART, Olivier. Colors and Scarves : The Symbolic Consumption of Material Possessions by Soccer Fans. Advances in Consumer Research. 2002, vol. 29, is. 1, s. 511-518.
DIGEL, Helmut. Sport in a Changing society : Sociological Essays. Schorndorf : Hofmann, c1995.
DIMEO, Paul. Football and Politics in Bengal : Colonialism, Nationalism, Communalism. Soccer & Society. 2001, vol. 2, is. 2, s. 57-64.
DINE, Philip. France, Algeria and Sport : From Colonisation to Globalisation. Modern & Contemporary France. 2002, vol. 10, is. 4, s. 495-505.
DOBSON, Stephen, GODDARD, John. The Economics of Football. Cambridge : University Press, 2001.
DUKE, Vic. Perestroika in Progress? : The Case of Spectator Sports in Czechoslovakia. The British Journal of Sociology. 1990, vol. 41, no. 2, s. 145-156.
DUNNING, Eric. Sport as a Male Preserve: Notes on the Social Sources of Masculine Identity and its Transformations. In ELIAS, Norbert, DUNNING, Eric. Quest for Excitement : Sport and Leisure in the Civilizing Process. Oxford, New York : Basil Blackwell, 1986.
DUNNING, Eric, CURRY, Graham. Public Schools, Status Rivalry and the Development of Football. In DUNNING, Eric, MALCOLM, Dominic, WADDINGTON, Ivan. Sport Histories : Figurational Studies in the Development of Modern Sport. London : Routledge, 2004.
DURKHEIM, Émile. Společenská dělba práce. Brno : CDK, 2004.
ELIAS, Norbert, DUNNING, Eric. Dynamics of Group Sports with Special Reference to Football. The British Journal of Sociology. 1966, vol. 17, no. 4, s. 388-402.
ELIAS, Norbert, DUNNING, Eric. Folk Football in Medieval and Early Modern Britain. In ELIAS, Norbert, DUNNING, Eric. Quest for Excitement : Sport and Leisure in the Civilizing Process. Oxford, New York : Basil Blackwell, 1986.
FINN, Gerry P. T., GIULIANOTTI, Richard. Scottish Fans, not English Hooligans! : Scots, Scottishness and Scottish Football. In BROWN, Adam. Fanatics! : Power, Identity and Fandom in Football. London, New York : Routledge, 1998.
FOSTER, Ken. Alternative Models for the Regulation of Global Sports. In ALLISON, Lincoln (ed.). The Global Politics of Sport : The Role of Global Institutions in Sport. London, New York : Routledge, 2005.
FOSTER, Lynn V. Handbook to the Life in Ancient Maya World. Oxford : Oxford University Press, 2005.
FOUCAULT, Michel. Dohlížet a trestat : kniha o zrodu vězení. Praha : Dauphin, 2000.
FROMM, Erich. Obraz člověka u Marxe. Brno : L. Marek, 2004.
GANDELMAN, Néstor. Mobility Among Employers and Assortative Matching: Field Evidence From Soccer Data. Journal of Sports Economics. 2008, vol. 9, no. 4, s. 351 - 370.
GANDELMAN, Néstor. Selection Biases in Sports Markets. Journal of Sports Economics. 2009, vol. 0, no. 0, s. 1-20.
GARLAND, Jon, ROWE, Mike. War Minus the Shooting? : Jingoism, the English Press, and Euro 96. Journal of Sport and Social Issues. 1999, vol. 23, no. 2, s. 80-95.
GÄRTNER, Manfred. Socialist Countries' Sporting Success before Perestroika - and after?. International Review for the Sociology of Sport. 1989, vol. 24, no. 1, s. 283-297.
GELLNER, Arnošt. Národy a nacionalismus. Praha : Hříbal, 1993.
GIDDENS, Anthony. Důsledky modernity. Praha : SLON, 2003.
GIULIANOTTI, Richard. Supporters, Followers, Fans, and Flaneurs : A Taxonomy of Spectator Identities in Football. Journal of Sport and Social Issues. 2002, vol. 26, no. 2, s. 25-46.
GIULIANOTTI, Richard. Sport Spectators and the Social Consequences of Commodification: Critical Perspectives from Scottish Football. Journal of Sport and Social Issues. 2005, vol. 29., no. 11, s. 386-410.
GIULIANOTTI, Richard. Football : A Sociology of the Global Game. Cambridge : Polity Press, 2006.
GIULIANOTTI, Richard, ARMSTRONG, Gary. Introduction: Reclaiming the Game – An Introduction to the Antropology of Football. In ARMSTRONG, Gary, GIULIANOTTI, Richard (ed.). Entering the Field : New Perspectives on World Football. Oxford, New York : Berg, 1997.
GIULIANOTTI, Richard, ARMSTRONG, Gary. Afterword Constructing Social Identities : Exploring the Structured Relations of Football Rivalries. In ARMSTRONG, Gary, GIULIANOTTI, Richard. Fear and Loathing in World Football. Oxford, New York : Berg, 2001.
GIULIANOTTI, Richard, ARMSTRONG, Gary. Drama, Fields and Metaphors : An Introduction to Football in Africa. In ARMSTRONG, Gary, GIULIANOTTI, Richard. Football in Africa : Conflict, Conciliation and Community. Houndmills, Basingstoke, New York : Palgrave Macmillan, 2004.
GIULIANOTTI, Richard, MALCOLM, Dominic. Soccer. In The Blackwell Encyclopedia of Sociology. Vol. IX SE-ST. Oxford : Blackwell Publishing, 2007.
GIULIANOTTI, Richard, ROBERTSON, Roland. Forms of Glocalization : Globalization and the Migration Strategies of Scottish Football Fans in North America. Sociology. 2007, vol. 41, no. 2, s. 133-152.
GOLDEN, Mark. Sport and Society in Ancient Greece. Cambridge : Cambridge University Press, 1998.
GOUGUET, Jean-Jacques, PRIMAULT, Didier. The French Exception. Journal of Sports Economics. 2006, vol. 7, no. 2, s. 47-59.
HABERMAS, Jürgen. Strukturální přeměna veřejnosti : zkoumání jedné kategorie občanské společnosti. Praha : Filosofia, 2000.
HANUŠ, Karel. Fotbal v procesu modernizace : od patologie k profesionalismu. In VEČERKA, Kazimír (ed.). Trendy sociální patologie. [v tisku].
HARE, Geoff. Football in France : A Cultural History. Oxford, New York : Berg, 2003.
HARGREAVES, John. Sport, Power and Culture : A Social and Historical Analysis of Popular Sports in Britain. Cambridge : Polity Press, 1987.
HARRIS, John. Lie Back and Think of England: The Women of Euro 96. Journal of Sport and Social Issues.1999, vol. 23, no. 2, s. 96-110.
HARRIS, John. The Image Problem in Women’s Football. Journal of Sport and Social Issues. 2005, vol. 29, no.5., s. 184-197.
HARRIS, Lloyd C., OGBONNA, Emmanuel. The Dynamics Underlying Service Firm-Customer Relationships: Insights From a Study of English Premier League Soccer Fans. Journal of Service Research. 2008, vol. 10, no. 4, s. 382 - 399.
HASTRMANOVÁ, Šárka, HOUDEK, Lukáš. Romské etnikum a sport : percepce, přínosy a omezení. In Aktuální otázky sociologie sportu. Praha : UK FTVS, 2007.
HEINILÄ, Kalevi. Football at the Crossroads : I. Football as a Social System. International Review for the Sociology of Sport. 1969, vol. 4, no. 1, s. 5-30.
HEINILÄ, Kalevi. The Sports Club as a Social Organization in Finland. International Review for the Sociology of Sport. 1989, vol. 24, no. 1, s. 225-248.
HEINRICH, Arthur. The 1954 Soccer World Cup and the Federal Republic of Germany's Self-discovery. American Behavioral Scientist. 2003, vol. 46, no. 7, s. 1491-1505.
HENRY, Jacques M., COMEAUX, Howard P. Gender Egalitarianism in Coed Sport: A Case Study of American Soccer. International Review for the Sociology of Sport. 1999, vol. 34, no.9, s. 277-290.
HILLS, Laura A. Playing the Field(s): An Exploration of Change, Conformity and Conflict in Girls’ Understandings of Gendered Physicality in Physical Education. Gender & Education. 2006, Vol. 18, Issue 5, s. 539-556.
HJELM, Jonny, OLOFSSON, Eva. A Breakthrough: Women's Football in Sweden. In HONG, Fan, MANGAN, J. A. Soccer, Women, Sexual Liberation : Kicking off a New Era. London, Portland : F.Cass, 2004.
HOBSBAWM, Eric. Národy a nacionalismus od roku 1780 : program, mýtus, realita. Brno : CDK, 2000.
HOLUBEC, Stanislav. Teorie světového systému Immanuela Wallersteina. In ŠUBRT, Jiří, et al. Soudobá sociologie I. (teoretické koncepce a jejich autoři). Praha : Karolinum, 2007.
HONG, Fan, MANGAN, J. A. Will the 'Iron Roses' Bloom Forever? Women's Football in China: Changes and Challenges. In HONG, Fan, MANGAN, J. A. Soccer, Women, Sexual Liberation : Kicking off a New Era. London, Portland : F.Cass, 2004.
HONNETH, Axel. Přerozdělování jakožto uznání : odpověď adresovaná Nancy Fraserové. In FRASEROVÁ, Nancy, HONNETH, Axel. Přerozdělování nebo uznání?. Praha : Filosofia, 2004.
HONNETH, Axel. Organizovaná seberealizace. Paradoxy individualizace. In HONNETH, Axel. Zbavovat se svéprávnosti : paradoxy současného kapitalismu. Praha : Filosofia, 2007.
HORAK, Roman, SPITALER, Georg. Sport Space and National Identity : Soccer and Skiing as Formative Forces: On the Austrian Example. American Behavioral Scientist. 2003, vol. 46, no. 7, s. 1506-1518.
HORNE, John, MANZENREITER, Wolfram. Football, Culture and Globalisation : Why Professional Football Has Been Going East. In MANZENREITER, Wolfram, HORNE, John. Football Goes East: Business, Culture, and the People's Game in China, Japan, and South Korea. New York, London : Routledge, 2004.
HOUŠKA, Jaroslav, ZEMÁNEK, Vladimír. Fotbal na prodej. Praha : Eminent, 1996.
HUIZINGA, Johan. Homo ludens : o původu kultury ve hře. Praha : Dauphin, 2000.
CHRISTENSEN, Mette Krogh, SøRENSEN, Jan Kahr. Sport or School? Dreams and Dilemmas for Talented Young Danish Football Players. European Physical Education Review. 2009, vol. 15, no. 1, s. 115 - 133.
ICHIRō, Hirose. The Making of a Professional Football League : The Design of the J. League System. In MANZENREITER, Wolfram, HORNE, John. Football Goes East: Business, Culture, and the People's Game in China, Japan, and South Korea. New York, London : Routledge, 2004.
INTHORN, Sanna. The Death of the Hun? : National Identity and German Press Coverage of the 1998 Football World Cup. European Journal of Cultural Studies. 2002, vol. 5, no. 2, s. 49-68.
JEŘÁBEK, Luboš. Československý fotbal v číslech a faktech. Praha : Olympia, 1991.
JONES, Robin.. Football in the People’s Republic of China. In MANZENREITER, Wolfram, HORNE, John. Football Goes East: Business, Culture, and the People's Game in China, Japan, and South Korea. New York, London : Routledge, 2004.
KABÁTEK, Aleš. Socializace, osobnost, generace. In KABÁTEK, Aleš (ed.). Sociologické texty II. : základy obecné sociologie. Praha : Karolinum, 1994.
KABELE, Jiří, VOVSOVÁ, Alexandra. Případ žákovského mužstva v kopané. Praha : Sportprag, 1983.
KELLER, Jan. Dějiny klasické sociologie. Praha : SLON, 2004.
KELLER, Jan. Teorie modernizace. Praha : SLON, 2007.
KELLNER, Douglas. Západní marxismus. In HARRINGTON, Austin. Moderní sociální teorie : základní témata a myšlenkové proudy. Praha : Portál, 2006.
KELLY, Graham. Terrace Heroes : The Life and Times of the 1930's Professional Footballer. London, New York : Routledge, 2004.
KEW, Francis. Contested Rules: An Explanation of How Games Change. International Review for the Sociology of Sport. 1987, vol. 22, no.1, s. 125-135.
KEYS, Barbara. Soviet Sport and Transnational Mass Culture in the 1930s. Journal of Contemporary History. 2003, vol. 38, no. 3, s. 413-434.
KING, Anthony. Football Fandom and Post-national Identity in the New Europe. The British Journal of Sociology. 2000, vol. 51, is. 3, s. 419-442.
KLEIN, Michael W. Work and Play: International Evidence of Gender Equality in Employment and Sports. Journal of Sports Economics. 2004, vol. 5, no. 8, s. 227-242.
KLEINOVÁ, Naomi. Bez loga. Praha : Argo, Dokořán, 2005
KLOSKOWSKA, Antonina. Masová kultura. Praha : Svoboda, 1967.
KOCYBA, Hermann, SCHUMM, Wilhelm. Omezená racionalita : omezení zbavení ekonomie. In HONNETH, Axel. Zbavovat se svéprávnosti : paradoxy současného kapitalismu. Praha : Filosofia, 2007.
KOLNES, Liv-Jorunn. Heterosexuality as an Organizing Principle in Women's Sport. International Review for the Sociology of Sport. 1995, vol. 30, no. 1, s. 61-77.
KÖSEBALABAN, Hasan. Turkish Media and Sport Coverage : Marking the Boundaries of National Identity. Critique : Critical Middle Eastern Studies. 2004, vol. 13, is. 1, s. 47-64.
Kronika olympijských her : 1896-1996. Praha : Fortuna print, Knižní klub, 1996.
KUPER, Simon. Fotbal proti nepříteli. Praha : BB/art, 2005.
LAGO, Umberto, SIMMONS, Rob, SZYMANSKI, Stefan. The Financial Crisis in European Football : An Introduction. Journal of Sports Economics. 2006, vol. 7, no. 2, s. 3-12.
LEE, Simon. Grey Shirts to Grey Suits : The Political Economy of English Football in the 1990's. In BROWN, Adam. Fanatics! : Power, Identity and Fandom in Football. London, New York : Routledge, 1998.
LINHART, Jiří, ČECHÁK, Vladimír. Sport. In Velký sociologický slovník. Praha : Karolinum, 1996.
LOY, John W., COAKLEY, Jay. Sport. In The Blackwell Encyclopedia of Sociology. Vol. IX SE-ST. Oxford : Blackwell Publishing, 2007.
MAGEE, Jonathan, SUGDEN, John. "The World at their Feet" : Professional Football and International Labor Migration. Journal of Sport and Social Issues. 2002, vol. 26, no. 11, s. 421-437.
MAGEN, Zipora. Encounter Group Effects on Soccer Team Performance. Small Group Research. 1980, vol. 11, no. 8, s. 339-344.
MAGOUN, Francis P. Football in Medieval England and in Middle-English Literature. The American Historical Review. 1929, vol. 35, no. 1, s. 33-45.
MAGOUN, Francis P. Scottish popular football, 1424-1815. The American Historical Review. 1931, vol. 37, no. 1, s. 1-13.
MAGUIRE, Joseph, POULTON, Emma K. European Identity Politics in EURO 96 : Invented Traditions and National Habitus Codes. International Review for the Sociology of Sport. 1999, vol. 34, no. 3, s. 17-29.
MACHO, Milan. Fotbal vášeň 20. století : historie fotbalu ve faktech, názorech, obrazech. Praha : Brána - Knižní klub, 1999.
MAJUMDAR, Boria, BANDYOPADHYAY, Kausik. The Gendered Kick: Women’s Soccer in Twentieth Century India. Soccer & Society. 2005, Vol. 6, Issue 2/3, s. 270-284.
MANGAN, J. A. Soccer as Moral Training : Missionary Intentions and Imperial Legacies. Soccer & Society. 2001, vol. 2, is. 2, s. 41-56.
MANZENREITER, Wolfram. Her Place in the 'House of Football': Globalisation, Cultural Sexism and Women's Football in East Asian Societies. In MANZENREITER, Wolfram, HORNE, John. Football Goes East: Business, Culture, and the People's Game in China, Japan, and South Korea. New York, London : Routledge, 2004.
MAREŠ, Miroslav, SMOLÍK, Josef, SUCHÁNEK, Marek. Fotbaloví chuligáni : evropská dimenze subkultury. Brno : Barrister & Principal, 2004.
MARKOVITS, Andrei S., MARKOVITS, Steven L. Women's Soccer in the United States: Yet Another American 'Exceptionalism'. In HONG, Fan, MANGAN, J. A. Soccer, Women, Sexual Liberation : Kicking off a New Era. London, Portland : F.Cass, 2004.
MARX, Karel. Předmluva ke kritice politické ekonomie. Praha : Svoboda, 1950
MCCARTHY, David, JONES, Robyn L. Speed, Aggression, Strength, and Tactical Naïveté : The Portrayal of the Black Soccer Player on Television. Journal of Sport and Social Issues. 1997, vol. 21, no. 11, s. 348-362.
MCGILLIVRAY, David, FEARN, Richard, MCINTOSH, Aaron. Caught up in and by the Beautiful Game : A Case Study of Scottish Professional Footballers. Journal of Sport and Social Issues. 2005, vol. 29, no. 2, s. 102-123.
MCKAY, Alex. ‘Kicking the Buddha's Head’ : India, Tibet and Footballing Colonialism. Soccer & Society. 2001, vol. 2, is. 2, s. 89-104.
MELNICK, Merrill J. Racial Segregation by Playing Position in the English Football League : Some Preliminary Observations. Journal of Sport and Social Issues. 1988, vol. 12, no. 9, s. 122-130.
METSÄ-TOKILA, Timo. Combining Competitive Sports and Education: How Top-Level Sport Became Part of the School System in the Soviet Union, Sweden and Finland. European Physical Education Review. 2002, vol. 8, no. 3, s. 196 - 206.
MICHALLAT, Wendy. Terrain de lutte: Women's Football and Feminism in `Les anneés folles'. French Cultural Studies. 2007, vol. 18, no. 10, s. 259-276.
MICHIE, Jonathan. The Governance and Regulation of Professional Football. Political Quarterly. 2000, vol. 71, is. 2, s. 184-191.
MILANOVIC, Branko. Globalization and Goals : Does Soccer Show the Way?. Review of International Political Economy. 2005, vol. 12, is. 5, s. 829-850.
MÜLLER, Floris, VAN ZOONEN, Liesbet, DE ROODE, Laurens. We can't `Just do it' alone! An analysis of Nike's (potential) contributions to anti-racism in soccer. Media, Culture & Society. 2008, vol. 30, no. 1, s. 23–39.
MURRELL, Audrey J, GAERTNER, Samuel L. Cohesion and Sport Team Effectiveness : The Benefit of a Common Group Identity. Journal of Sport and Social Issues. 1992, vol. 16, no. 3, 1-14.
OLIVOVÁ, Věra. Lide a hry : historická geneze sportu. Praha : Olympia, 1979.
OLIVOVÁ, Věra. Sport a hry ve starověkém světě. Praha : Artia, 1988.
OLIVOVÁ, Věra. Odvěké kouzlo sportu. Praha : Olympia, 1989.
OPPENHUISEN, Joke, VAN ZOONEN, Liesbet. Supporters or Customers? : Fandom, Marketing and the Political Economy of Dutch Football. Soccer & Society. 2006, vol. 7, is. 1, s. 62-75.
PEDACE, Roberto. Earnings, Performance, and Nationality Discrimination in a Highly Competitive Labor Market as An Analysis of the English Professional Soccer League. Journal of Sports Economics. 2008, vol. 9, no. 2, s. 115 - 140.
PELIŠ, Michal. Sport : kulturní fenomén. In LEŠKA, Dušan, OBORNÝ, Josef (ed.) Telesná výchova a šport v kultúre spoločnosti. Bratislava : Univerzita Komenského, 2003.
PELIŠ, Michal. Teorie her jako formální teorie racionálního rozhodování. In ŠUBRT, Jiří, et al. Soudobá sociologie II. (teorie sociálního jednání a sociální struktury). Praha : Karolinum, 2008.
PENZ, Otto. Ballgames of the North American Indians and in Late Medieval Europe. Journal of Sport and Social Issues. 1991, vol. 15, no. 3, s. 43-58.
PFISTER, Gertrud. The Challenges of Women's Football in East and West Germany: A Comparative Study. In HONG, Fan, MANGAN, J. A. Soccer, Women, Sexual Liberation : Kicking off a New Era. London, Portland : F.Cass, 2004.
PICKFORD, R. W. The Psychology of the History and Organization of Association Football : Part I. British Journal of Psychology. 1940-1941, is. 31, s. 80-93.
PLUMPE, Werner. Racionalita a riziko : k historické povaze moderního hospodářství. In HONNETH, Axel. Zbavovat se svéprávnosti : paradoxy současného kapitalismu. Praha : Filosofia, 2007.
POLANYI, Karl. Velká transformace. Brno : CDK, 2006.
RAVENEL, Loic, DURAND, Christophe. Strategies for Locating Professional Sports Leagues : A Comparison between France and Korea. In MANZENREITER, Wolfram, HORNE, John. Football Goes East: Business, Culture, and the People's Game in China, Japan, and South Korea. New York, London : Routledge, 2004.
RIFKIN, Jeremy. Evropský sen : jak evropská vize budoucnosti pomalu zastiňuje Americký sen. Praha : ELK, 2005.
RINELLA, Cere. 'Witches of Our Age': Women Ultras, Italian Football and the Media. Culture, Sport, Society. 2002, Vol. 5, Issue 3, s. 166-188.
RIORDAN, James. Soviet Sport and Soviet Foreign Policy . Soviet Studies. 1974, vol. 26, no. 3, s. 322-343.
RIORDAN, Jim. Playing to New Rules : Soviet Sport and Perestroika. Soviet Studies. 1990, vol. 42, no. 1, s. 133-145.
ROBERTSON, Craig. A Sporting Gesture? : BSkyB, Manchester United, Global Media, and Sport. Television & New Media. 2004, vol. 5, no. 11, s. 291-314.
RODERICK, Martin. A Very Precarious Profession : Uncertainty in the Working Lives of Professional Footballers. Work, Employment & Society. 2006, vol. 20, no. 6, s. 245-265.
RODERICK, Martin, WADDINGTON, Ivan, PARKER, Graham. Playing Hurt : Managing Injuries in English Professional Footbal. International Review for the Sociology of Sport. 2000, vol. 35, no. 6, s. 165-180.
ROSS, Andrew. Trouble at the Mill : Nike, United and the Asian Garment Trade. In ANDREWS, David L. Manchester United : A Thematic Study. London, New York : Routledge, 2004.
SAAVEDRA, Martha. Football Feminine-Development of the African Game: Senegal, Nigeria and South Africa . In HONG, Fan, MANGAN, J. A. Soccer, Women, Sexual Liberation : Kicking off a New Era. London, Portland : F.Cass, 2004.
SACK, Allen L., SUSTER, Zeljan. Soccer and Croatian Nationalism : A Prelude to War. Journal of Sport and Social Issues. 2000, vol. 24, no. 8, s. 305-320.
SALAZAR-SUTIL, Nicolás. Maradona Inc: Performance politics off the pitch. International Journal of Cultural Studies. 2008, vol. 11, no. 4, s. 441–458.
SANDVOSS, Cornel. A Game of Two Halves : Football, Television and Globalisation. London, New York : Routledge, 2003.
SCRATON, Sheila, FASTING, Kari, PFISTER, Gertrud, BUNUEL, Ana. It’s Still a Man’s Game? : The Experiences of Top-Level European Women Footballers. International Review for the Sociology of Sport. 1999, vol. 34, no. 6, s. 99-111.
SKOVAJSA, Marek. Historická sociologie politiky Raymonda Arona. In ŠUBRT, Jiří (ed.). Historická sociologie : teorie dlouhodobých vývojových procesů. Plzeň : Aleš Čeněk, 2007
SOLBERG, Harry Arne, GRATTON, Chris. Would European Soccer Clubs Benefit from Playing in a Super League?. Soccer & Society. 2004, vol. 5, is. 1, s. 61-81.
Sports and Games in Ancient China. Beijing : New Word Press, 1986.
STEVENSON, Thomas B., ALAUG, Abdul-Karim. Football in Yemen : Rituals of Resistance, Integration and Identity. International Review for the Sociology of Sport. 1997, vol. 32, no. 9, s. 251-265.
STODDART, Brian. Sport, Cultural Imperialism, and Colonial Response in the British Empire. Comparative Studies in Society and History. 1988, vol. 30, no. 4, s. 649-673.
STRATTON, Gareth, REILLY, Thomas, WILLIAMS, Mark A., RICHARDSON, Dave. Youth Soccer : from Science to Performance. London, New York : Taylor & Francis, 2004.
SUGDEN, John, TOMLINSON, Alan. Power and Resistance in the Governance of World Football : Theorizing FIFA's Transnational Impact. Journal of Sport and Social Issues. 1998, vol. 22, no. 8, s. 299-316.
SUGDEN, John, TOMLINSON, Alan. Football, Ressentiment and Resistance in the Break-up of the Former Soviet Union. Culture, Sport, Society, Summer. 2000, vol. 3, is. 2, s. 89-108.
SUGDEN, John, TOMLINSON, Alan, DARBY, Paul. FIFA versus UEFA in the Struggle for the Control of World Football. In BROWN, Adam. Fanatics! : Power, Identity and Fandom in Football. London, New York : Routledge, 1998.
ŠUBRT, Jiří. Civilizační teorie Norberta Eliase. Praha : Karolinum, 1996.
TAYLOR, Ian. Putting the Boot Into a Working-Class Sport : British Soccer After Bradford and Brussels. Sociology of Sport Journal. 1987, vol. 4, is. 2, 171-191.
VAN DER BURG, Tsjalle. Football and Market Failure. New Economy. 2000, vol. 7, is. 4, s. 242-247.
VEBLEN, Thorstein. Teorie zahálčivé třídy. Praha : SLON, 1999.
VEITCH, Colin. 'Play up! Play up! and Win the War!' : Football, the Nation and the First World War 1914-15. Journal of Contemporary History. 1985, vol. 20, no. 3, s. 363-378.
VOTRE, Sebastião, MOURÃO, Ludmila. Women's Football in Brazil: Progress and Problems. In HONG, Fan, MANGAN, J. A. Soccer, Women, Sexual Liberation : Kicking off a New Era. London, Portland : F.Cass, 2004.
WALLERSTEIN, Immanuel. Úpadek americké moci : USA v chaotickém světě. Praha : SLON, 2005
WEBER, Max. Protestantská etika a duch kapitalismu. In WEBER, Max. Metodologie, sociologie, politika. Praha : Oikúmené, 1998.
WEBER, Max. Předznamenání k Sebraným statím k sociologii náboženství. In WEBER, Max. Metodologie, sociologie, politika. Praha : Oikúmené, 1998.
WHANNEL, Garry. Television and the Transformation of Sport. The ANNALS of the American Academy of Political and Social Science. 2009, vol. 625, s. 205 - 218.
WHEELER, Robert F. Organized Sport and Organized Labour : The Workers' Sports Movement. Journal of Contemporary History. 1978, vol. 13, no. 3, s. 191-210.
WILKESMANN, Uwe, BLUTNER, Doris. Going Public : The Organizational Restructuring of German Football Clubs. Soccer & Society. 2002, vol. 3, is. 2, s. 19-37.
WILLIAMS, John. ‘Protect Me From What I Want’ : Football Fandom, Celebrity Cultures and ‘New’ Football in England. Soccer & Society. 2006, vol. 7, is. 1,s. 96-114.
WOOLRIDGE, Joyce. Mapping the Stars : Stardom in English Professional Football 1890-1946. Soccer & Society. 2002, vol. 3, is. 2, s. 51-69.
YARAR, Betül. Hegemonic Struggle, the State and Popular Culture : The Case of Football in Turkey. European Journal of Cultural Studies. 2005, vol. 8, no. 5, s. 197-216.
ZNEBEJÁNEK, František. Sociální hnutí : teorie, koncepce, představitelé. Praha : SLON, 1997


B. Internetové zdroje

ALSOS, Jan. World Cup 2002 : statistics [online]. c1998-2008 [cit. 08-07-15]. Dostupný z WWW: <http://www.planetworldcup.com/CUPS/2002/wc02statistics.html >.
BARBER, Gavin. Fact Sheet 7 : Fan 'power' and democracy in football [online]. Leicester : University of Leicester, 2002 [cit. 08-07-09]. Dostupný z WWW: <http://www.le.ac.uk/sociology/css/resources/factsheets/fs7.html>.
Bílá kniha o sportu. [online]. 2007 [cit. 09-11-25]. Dostupný z WWW:
<http://www.msmt.cz/uploads/souborz/TVS/2008/Bila_kniha_sport_cze.pdf >
FIFA. 2006 FIFA World Cup Germany ™ [online]. 1994-2008 [cit. 08-07-15]. Dostupný z WWW: <http://www.fifa.com/worldcup/archive/germany2006/index.html>.
GRANT, Wyn. Is Political Economy of Football Possible? [online]. 2006. [cit. 09-11-25]. Dostupný z WWW: < http://www.footballeconomy.com/academic_paper1.htm >
HARE, Geoff. "Get Your Kit on for the Lads" : Adidas versus Nike, the Other World Cup. Sociology of Sport Online [online]. 1999 [cit. 08-07-14]. Dostupný z WWW: <http://physed.otago.ac.nz/sosol/v2i2/v2i2a1.htm>.
HOWARD, Sophie, SAYCE, Rhiannon. Fact Sheet 11 : Branding, Sponsorship and Commerce in Football [online]. Leicester : University of Leicester, 2002 [cit. 08-07-14]. Dostupný z WWW: <http://www.le.ac.uk/sociology/css/resources/factsheets/fs11.html>.
Judgment of the Court of 12 December 1974. B. N. O. Walrave and L. J. N. Koch v Association Union Cycliste Internationale, Koninklijke Nederlandsche Wielren Unie and Federacion Espanola Ciclisimo. Preliminary Ruling Requested by the Arrondissementsrechtsbank Utrecht. Case 36-74. [online]. [cit 10-02-07]. Dostupný z WWW: < http://isap.vlada.cz/Dul/JUDIKATY.nsf/4e08b61a80b80fecc12571e30042bd0d/3f95adbffa290e6bc125643900172203?OpenDocument >
LOWREY, James, WILLIAMS, John. Fact Sheet 12: A History of FIFA and the World Cup Finals 2002 in Japan and Korea [online]. Leicester : University of Leicester, 2002 [cit. 08-07-09]. Dostupný z WWW: <http://www.le.ac.uk/sociology/css/resources/factsheets/fs12.html>.
Price Takers rather than Price Makers. [online]. 2009. [cit. 09-10-09]. Dostupný z WWW: < http://www.footballeconomny.com/index.htm>.
The Political Economy of Football : Estimated Total Players' Earnings English Football Leagues : 1995/96 to 2003/04 [online]. [2002] [cit. 08-07-15]. Dostupný z WWW: <http://www.footballeconomy.com/stats/stats_turnover_16.htm>.
The Political Economy of Football : Major European Clubs Kit Suppliers and Shirt Sponsors : 2004/05 [online]. [2002] [cit. 08-07-15]. Dostupný z WWW: <http://www.footballeconomy.com/stats/stats_turnover_04.htm>.
The Political Economy of Football : Top 20 European Football Clubs Ranked by Income : Season 2003/04 [online]. [2002] [cit. 08-07-15]. Dostupný z WWW: <http://www.footballeconomy.com/stats/stats_turnover_14.htm>.
The Political Economy of Football : Top 20 Highest-Earning Players in World Football 2004 [online]. [2002] [cit. 08-07-15]. Dostupný z WWW: <http://www.footballeconomy.com/stats/stats_turnover_12.htm>.
Top-Ten-10.com . Top Ten Lists from around the world [online]. c2007 [cit. 08-07-16]. Dostupný z WWW: <http://www.top-ten-10.com/sports/football/football_transfers.htm>.
WILLIAMS, John. Fact Sheet 5: Women and Football [online]. Leicester : University of Leicester, 2002 [cit. 08-07-09]. Dostupný z WWW: <http://www.le.ac.uk/sociology/css/resources/factsheets/fs5.html>.
WILLIAMS, John, NEATROUR, Sam. Fact Sheet 10 :The 'New' Football Economics [online]. Leicester : University of Leicester, 2002 [cit. 08-07-14]. Dostupný z WWW: <http://www.le.ac.uk/sociology/css/resources/factsheets/fs10.html>.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK