Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 362)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Pohybová intervence k ovlivnění plaveckého projevu žen s nadváhou
Název práce v češtině: Pohybová intervence k ovlivnění plaveckého projevu žen s nadváhou
Název v anglickém jazyce: Movement intervention for affecting of swimming skills in overweight women
Klíčová slova: Pohybová aktivita, plavecké dovednosti, technika plaveckých způsobů
Klíčová slova anglicky: Physical aktivity, swimming skills, technique of swimming strokes
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Laboratoř sportovní motoriky (51-600800)
Vedoucí / školitel: prof. Ing. Václav Bunc, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 07.09.2011
Datum zadání: 19.03.2012
Datum a čas obhajoby: 13.09.2012 12:00
Místo konání obhajoby: LSM UK FTVS
Datum odevzdání elektronické podoby:29.08.2012
Datum odevzdání tištěné podoby:29.08.2012
Datum proběhlé obhajoby: 13.09.2012
Oponenti: PaedDr. Josef Horčic, Ph.D.
 
 
 
Konzultanti: PaedDr. Irena Čechovská, CSc.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK