Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 348)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Role jaderných zbraní v regionálním konfliktu mezi Indií a Pákistánem
Název práce v češtině: Role jaderných zbraní v regionálním konfliktu mezi Indií a Pákistánem
Název v anglickém jazyce: The Role of Nuclear Weapons in Regional Conflict Between India and Pakistan
Klíčová slova: Jaderné zbraně, Indie, Pákistán, odstrašení, stability/instability paradox, eskalace, Spojené státy.
Klíčová slova anglicky: Nuclear weapons, India, Pakistan, deterrence, stability/instability paradox, escalation, United States.
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra mezinárodních vztahů (23-KMV)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Vít Střítecký, M.Phil., Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 04.09.2011
Datum zadání: 04.09.2011
Datum a čas obhajoby: 29.01.2013 09:00
Místo konání obhajoby: IPS FSV UK, U kříže 8/661 158 00 Praha 5 – Jinonice
Datum odevzdání elektronické podoby:03.01.2013
Datum proběhlé obhajoby: 29.01.2013
Oponenti: PhDr. JUDr. Tomáš Karásek, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK