Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Pravoslaví v Austrálii, Oceánii a Antarktidě
Název práce v češtině: Pravoslaví v Austrálii, Oceánii a Antarktidě
Název v anglickém jazyce: Orthodoxy in Australia, Oceania and Antarctica
Klíčová slova: Austrálie, Oceánie, Pravoslaví, východokřesťanské církve, diaspora, misie.
Klíčová slova anglicky: Australia, Oceania, Orthodoxy, Eastern christian churches, diaspora, mission.
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: HTF - Ústav východního křesťanství (28-09)
Vedoucí / školitel: PhDr. Marina Luptáková, Th.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 31.08.2011
Datum zadání: 31.08.2011
Datum a čas obhajoby: 21.05.2012 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:13.01.2012
Datum proběhlé obhajoby: 21.05.2012
Oponenti: doc. ThLic. Pavel Milko, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Diplomová práce „Pravoslaví v Austrálii, Oceánii a Antarktidě“ se zabývá historií, vývojem a sou­časným stavem církevních struktur východokřesťanských církví na území Austrálie, Oceánie a Antark­tidy. Jednotlivé části zkoumané oblasti jsou analyzovány z hlediska vzniku dané etnické resp. eklesio­logické diaspory, jejímu organisačnímu podchycení (vznik prvních farností, eparchií, monastýrů, škol­ských a charitativních zařízení apod.) a z hlediska jejich současného stavu (rozsah a funkčnost stávají­cí církevní struktury). Následně jsou podrobněji popsány jednotlivé jurisdikce resp. církevní útvary. Zásadní pozornost je věnována kanonickým pravoslavným církvím, menší pravoslavným církvím s problematickým kanonickým statutem, zmíněny jsou ale také ostatní církve východokřesťanské tradi­ce. V rámci oblasti jsou blíže zachyceny významné osobnosti církevního života. Tento deskriptivní materiál je doplněn rozhovory s vybranými osobnostmi a texty publicistického rázu, které hlouběji analysují situaci církví v daném regionu a jejich nejrůznější problémy. Taktéž je doplněn fotografický materiál. Práce se snaží postihnout eklesiologické napětí mezi fenomény diaspory a misie a odlišnosti jednotlivých etnických a církevních minorit a rozdíly v jejich asimilaci v novém prostředí.
Seznam odborné literatury
A) Základní literatura -1) Архиепископ Афанасий (Мартос). На ниве Христовой. Миссионерский листок, 2003, Но.143, La Canada: Holy Trinity Orthodox Mission2) Архиепископ Сергий Охотенко. Церковный посланец, 1999, № 1(47), New York.3) Архимандрит Августин (Никитин). Гавайские островы и Россия (обзор церковных связей и контактов). Миннеаполис: AARDM Press, 2002, 142 s. LC 2002091387 4) Августин (Никитин), архим.. Российские миссионеры на Гавайских островах. Миссионерское обозрение, 1997, №5. 5) Australian Archives (ACT): Al, 1916/32039 Nicholas Manowitch Naturalisation; Queensland Electoral Rolls 1912- 1928; Queensland Post Office Directory, 1911-1945. 6) Баженова, Т.. С острова на остров - со словом Божиим на устах: как живёт и работает единственный православный священник на островах. Рубежъ, 20.února 1937, Charbin, dostupné na www.orthodoxhawaii.org/dronoff.html7) Евлогий, митр.. Путь моей жизни. Париж: YMCA-Press, 19478) Гагемейстер Л.А.. Письмо в правление Российско-американской компании о плавании корабля "Нева" из Порт-Джексона от 12 июня 1807 г., Российские моряки и путешественники в Австралии, составители Е.В. Говор и А.Я. Массов, Москва: Наука, 1993, с.16-189) Gilchrist, H.. Australians and Greeks. Vol. 1: The Early Years. Rushcutters Bay: Halstead Press, 1992, ISBN 187568400X, 419 s..10) Govor, E.. Ильины из племени нгаджан. Австралиада, 1997. № 10, с. 7., ISSN 1322-7440.11) Govor: E.. По следам Николая Мановича, первого русского священника в Австралии [On the track of Nikolai Manovich, the first Russian priest in Australia]’. Australiada, 1997, № 13, s. 1–3, ISSN 1322-7440.12) Govor, E.. Священник-социалист или самозванец-доносчик: к биографии Николая Мановича [Priest-socialist or impostor-informer. Towards a biography of Nikolai Manovich]’. Australiada, 1998, № 16, ISSN 1322-7440.13) John, archbishop of San Francisco and Western United States. Confirmation of the Local Church (Re­flections and refinements). 1st Anniversary of Autocephaly of OCA. New York: 1971.14) Jupp, J.. The Australian People: an encyclopedia of the nation, it´s people and their origins. 2.vyd., Mel­bourne: Cambridge University Press, 2001, 940 s., ISBN 0-521807-89-1.15) Колев, Й.. Българите извън България. София: Тангра ТанНакРа, 2005. ISBN 954-9942-73-2.16) Kontzevitch, I.M.. Optina Monastery and its Era. 2. vyd., Jordanville: Holy Trinity Monastery, 1988.17) Kontzevitch, I.M.. Elder Nektary of Optina. 1st ed., St.Herman of Alaska Brotherhood, Platina 1998, ISBN 0-938635-59-X18) Корчинский, И.. Русское православие в Австралии. Экот: Юбилейный сборник в память 150-летия русской православной церкви в Северной Америке, New York, 1944, с. 261 (Архив Н. Кристесен). 19) Кудрин, И.Г.. Жизнеописание священника и отца семейства. – Барнаул: АКООХ-И, 2006.20) Массов А.Я. Первое посещение русскими Австралийского континента. Известия Русского географического общества, 1993, т. 125, вып. 1, с. 69-7421) Mironowicz A.. Kosciol pravoslawny na ziemiach polskich w XIX i XX wieku. 1.vyd., Bialystok: 2005, ISBN 83-7431-046-4.22) Protopopov, M.A.. The Russian Orthodox Presence in Australia. 1.vyd., Melbourne: Australian Catholic University, 2005, ISBN 1-59333-321-8. 23) 'Russians in Queensland’. The Brisbane Courier, 28 Dec. 1911, s. 5. 24) Simmons, H.L.N.. Orthodox in Australia. 1.vyd., Boston: Hellenic College Press, 1986, ISBN 0-917653-20-3.25) Спасовић, C, Милетић, C...Историjа Српске православне цркве у Аустралиjи, Новом Зеландуи Јужноj Африцы. 1.vyd., Sydney: Српска православна црква у Аустралији и Новом Зеландy, 2009, ISBN 978-0-646-47577-626) Суворов И.. Биография О. Архимандрита Мефодия (Шлемина) 1872-1954. Австралиада. Русская летопись, 1996, № 7.27) Tamis, A.M.. Greeks In Australia. 1.vyd., Melbourne: Cambridge University Press, 2005, ISBN 0-521547-43-1. 28) Woerl, M.. Biography of His Grace Bishop Gabriel (George Chemodakov), Bishop of the Diocese of Manhattan, Vicar Bishop of the Diocese of Eastern America. St.Sergius of Radonezh Parish Bulletin, Par­ma, Ohio, USA.29) Zakrjevsky, G.. Биография Иеромонаха Феодота Шаверина к 75-летию его приезда в Австралию. Word of the Church, Sept-Oct. 1998, No.4.30) Зеньковский С.А.. Русское старообрядчество. Квадрига: Ди-Дик, 2006, 699 s., ISBN 978-5-93311-012-5. 31) Ζερβοπουλος, Σ.. Ο Σεβασμιωτατος Μητροπολιτης Βιζυες Κυριος Χριστοφορος Κνητης. 1.vyd., Σαμος, 1953. B) Další použitá literatura -1) Beleva, I.. Labour mobility within the EU in the context of enlargement and the functioningof the transitional arrangements. VC/2007/0293, Deliverable 8, Institute of Economics with the Bulgarian Academy of Sciences2) епископ Афанасий /Cахаров/. О поминовении усопших по уставу Православной Церкви. Санкт-Петербург: Сатись, 19993) Епископ Манхеттенский Гавриил. Соборы под южным крестом. Журнал «Пастырь», сентябрь 2008 г.4) Govor, E.. Australia in the Russian Mirror, Changing Perceptions, 1770-1919. Melbourne: Melbourne University Press, 1997.5) Hampl, M.. Teorie strukturální a vývojové organizace geografických systémů: principy a problémy. Studia geographica, Brno 1988, č. 93, ISSN 0587-12476) Hampl, M.. Hierarchie reality a studium sociálněgeografických systémů. Rozpravy ČSAV, Řada matematických a přírodních věd, Praha: Academia 1989, č. 99, sešit 17) Hill, P.. The Macedonians in Australia. Carlisle: Hesperian Press, 1989, Chapter 5; Getting Together, The Macedonian Australian People's League 8) Kong, L.. Geography and Religion: Trends and Prospects. Progress in Human Geography, 1990, Vol. 14, No. 3, p. 355-3719) Park, C.C.. Sacred Worlds: an Introduction to Geography and Religion. 1.vyd., London: Routledge, 1994, ISBN 0-415-09012-110) Raivo, P.J.. Comparative Religion and Geography: Some Remarks on the Geography of Religion and Religious Geography. Temenos, 1997, Vol. 33, p. 137-149, ISSN 0497-181711) The Struggle Against Ecumenism: The History of the True Orthodox Church of Greece from 1924 to 1994. Boston: HOCNA 1994, ISBN 0-943405-09-212) Троицкий, С.В.. Будем вместе бороться с опасностью. ЖМП. 1950, № 2. c. 4613) Wan, E.-Tira, S.J.. Diaspora Missiology and Missions in the Context of 21th Century. Torch Trinity Journal, October 2010, Vol. 13, No. 114) Шмеман А., протопр. Миссионерский императив // Православная миссия сегодня. Сборник. Сост. прот. В. Федоров. – СПб.: Апостольский город, 1999. – c. 71-77 15) Цыпин В.А.. Церковное право. Курс лекций. Мoсква: Круглый стол по религиозному образованию в Русской Православной церкви, 1994. Изд-во МФТИ, ISBN -93313-023-0.C) Elektronické prameny -C1) stránky jednotlivých církví a jurisdikcí v Austrálii a Oceánii resp. jiné relevantní stránky:www.greekorthodox.org.au – řecká pravoslavná archiepiskopie Austráliewww.ecp-metnz.org.nz/ – řecká pravoslavná metropolie Nového Zélanduwww.antiochianarch.org.au – antiochijská pravoslavná archiepiskopie Austrálie, Nového Zélandu a Filipínwww.antiochian.org.nz – děkanát antiochijské australské eparchie pro Nový Zélandwww.rocor.org.au – eparchie Austrálie a Nového Zélandu ruské pravoslavné církve v zahraničíwww.orthodoxy.org.au – moskevský patriarchát v Austráliiwww.orthodox.org.nz – všepravoslavné stránky pravoslavných na Novém Zélanduwww.soc.org.au – eparchie srbské pravoslavné církeve v Austrálii a na Novém Zélanduwww.roeanz.org.au – rumunský pravoslavný episkopát Austrálie a Nového Zélanduwww.bulgariandiocese.org – bulharská východně-pravoslavná diecéze USA, Kanady a Austráliewww.mpceanz.org.au – australská a novozélandská eparchie makedonské pravoslavné církvewww.makchurch.org.nz – makedonská církev na Novém Zélandusinod.ruschurchabroad.org – synod metropolity Agafangela (Paškovského), někdejší „Dočasná správa RPCZ“ - oficiální stránkywww.catacomb.org.ua – oficiální stránky synodu archiepiskopa Tichona (Pasečnika)www.synodinresistance.org - synod „v odporu“ metropolity Kypriána oropoského a filiskéhowww.orthodoxchurch.org.au – „Autokefální řecká pravoslavná církev Ameriky a Austrálie“www.omologitis.org – stránky jednoho z „florinitských“ řeckých synodůchurchgoc.blogspot.com – jiný „matthaitský“ synod angažující se v Austráliiuaoc.org – ukrajinská autokefální pravoslavná církev severní a jižní Ameriky a diaspory – oficiální stránkywww.uaocamerica.org – ukrajinská autonomní pravoslavná církev v Americe – oficiální stránkywww.byzantinecatholicchurch.org - „Svatá byzantská katolická pravoslavná církev“www.starover.religare.ru/article7645.html – materiál o staroobřadeckých komunitách v Austráliioldbeliever.bravehost.com – blog věnovaný staroobřadecké přítomnosti v Austrálii www.melbcopts.org.au – koptská eparchie Melbournewww.coptic.org.au – koptská eparchie Sydneyhome.lizzy.com.au/noohro/syr/syr4.htm – syrská orthodoxní církev v Austráliiassyrianchurch.org.au – australská eparchie assyrské apoštolské církve Východuwww.marthoma.in – oficiální stránky malabarské syrské orthodoxní Mar Thoma církvewww.maronite.org.au – eparchie maronitské církve v Austráliiwww.melkite.org.au – eparchie melchitské řecko-katolické církve v Austráliiwww.armeniancatholic.org.au – arménská katolická církev v Austráliiwww.byzcath.org – byzantská katolická církev v AmericeC2) stránky církevních obcí, misií a monastýrů:www.greekorthodox.org.au/general/aboutus/parishdirectory?parish_id=3 – řecká kathedrála Zvěstování Přesvaté Bohorodice v Redfern, Sydneywww.sagotc.edu.au – theologická kolej svatého apoštola Ondřeje v Sydneywww.pantanassamonastery.org – řecký monastýr Přesvaté Bohorodice Pantanassa v Lower Mangrove Creekmembers.optusnet.com.au/~goawa/stjohnoros.html – řecký monastýr svatého Jana z hor ve Winmaleewww.standrewsorthodoxpress.com.au – vydavatelství řecké archiepiskopie St.Andrew´s Orthodox Presswww.voiceoforthodoxy.com – Voice of Orthodoxy, měsíčník řecké archiepiskopie v Austráliiwww.orthodoxchristian.info – vzdělávací a informační portál řecké archiepiskopie v Austráliiwww.lychnos.org – stránky vzdělávací a charitativní organisace řecké archiepiskopie v Austráliiwww.stbasilhomes.org.au – stránky charitativních domů svatého Basila Velikého v Austráliiwww.ausgreeknet.com – řecké spolky a organisace v Austráliiwww.greekcommunity.com.au – Řecká komunita Melbourne a Victoriewww.greek.org.nz – Řecká komunita ve Wellingtonuwww.paradisekids4africa.org.au – misie archimandrity Themistocla (Adamopoulo) v Sierra Leonewww.facebook.com/pages/Archimandrite-Themistocles-Adamopoulo/23701876767 – profil archimandrity Themistocla (Adamopoulo) na Facebookuwww.pk4asl.vox.com – blog archimandrity Themistocla (Adamopoulo)www.orthodox.net.nz – farnost ruské zahraniční církve v Aucklanduwww.australianorthodox.org – Holy Cross Mission ruské zahraniční církve v Melbournewww.holytrinity.net.au – monastýr ruské zahraniční církve Svaté Trojice v Monkeraiwww.kazanconvent.org – monastýr „Nové Šamordino“ v Kentlynuwww.orthodoxtalks.jordanville.org – Orthodox Talks igumena Kosmy z monastýru v Marickvillewww.russianchurchindandenong.com.au – farnost Zesnutí Přesvaté Bohorodice ruské zahraniční církve v Dandenonguwww.roq.org.au – farnosti ruské zahraniční církve v Queenslanduwww.stnicholascathedral.com – kathedrála svatého Mikuláše ruské zahraniční církve v Brisbanewww.saintnicholasadelaide.org.au – farnost svatého Mikuláše ruské zahraniční církve v Adelaidewww.archangelmichael.net.au – farnost ruské zahraniční církve v Blacktownuwww.saintpeterandpaul.info – farnost svatých Petra a Pavla ruské zahraniční církve v Perthuorthodox.itgo.com - farnost svatého Mikuláše ruské zahraniční církve v Christchurchwww.orthodox.net.nz – farnost Vzkříšení ruské zahraniční církve v Aucklanduwww.orthodoxotago.net.nz – farnost svatého archanděla Michaela antiochijského patriarchátu v Dunedinuwww.crossroadbooks.com.au – knižní vydavatelství „Crossroad Books“stpetrocmonastery.blogspot.com – mužský monastýr sv. Petroca, Tasmániewww.homepages.paradise.net.nz – osobní stránky otce Jacka Witbrocka věnované zvláště problematice západního obřadu v pravoslavné církviwww.orthodoxhawaii.org – farnost Yverské ikony Matky Boží ruské zahraniční církve v Honoluluwww.stsavacollege.net – bohoslovecká kolej svatého Sávy Srbského v Sydneywww.svetikralj.org.nz – farnost srbské církve v Aucklanduwww.stsava.org.au – první srbská církevní škola sv. Sávy v Austráliiwww.rodina.org.au – stránky bulharského sdružení „Rodina“www.montenegro.org.au – Montenegrin Ethnic Association in Australiaalbaniansconnect.com – Albánská komunita v Austráliiwww.komunita.australiacon.com – Česká a Slovenská komunita v Austráliiwww.schgoc.hi.goarch.org – řecká kathedrála sv. Konstantina a Heleny v Honoluluwww.mauigreekorthodoxmission.com – řecká misie v Maui, Hawaiistjuvenaly.org – misie OCA na Havajských ostrovechwww.iveron.org – hlavní portál o Pravoslaví na Havajiwww.stprohor.org.au – makedonský monastýr svatého Prochora Pčinského v Donnybrookwww.coptictheology.com – koptská kolej papeže Šenudy III. v Sydneywww.melbcopts.org.au – koptské centrum sv. Athanasiawww.coptic.org.au – Coptic Orthodox Community of Australiawww.cocm.org.au – koptská misie pro Austráliistmark.co.nz – koptská církev na Novém Zélanduwww.stshenoudamonastery.org.au – koptský monastýr sv. Šenudysaintcharbel-melbourne.com – maronitský klášter sv. Charbela v Melbournearmenianchurchsydney.org.au – farnost Vzkříšení arménské apoštolské církve v Sydneyanc.org.au – Armenian National Commitee of Australiawww.stmaryssydney.com – farnost syrské orthodoxní církve v Sydney stpeterschurch.org.nz – farnost sv. Petra syrské orthodoxní církve na Novém Zélandustthomasorthodoxcathedral.org.au – kathedrála malankarské orthodoxní církve v Sydney www.sdioc.org – farnost sv. Dionýsije indické orthodoxní církve v Aucklanduwww.melbourne.syromalabar.org.au – syro-malabarská farnost v Melbournewww.cistercian.org.au – trapistické opatství v Tarrawarrawww.staddai.org.nz – farnost sv. Addaie chaldejské katolické církve na Novém Zélanduwww.asmcm.org – syro-malabarská církev na Novém Zélanduwww.westsrbdio.org – eparchie srbské církve pro západ USAwww.oca.org – oficiální stránky Pravoslavné církve Amerikywww.holynameabbey.org – opatství Svatého Jména Milánského synodu, New Jersey, USAwww.esnucc.org – ukrajinská katolická eparchie sv. Mikuláše v Chicagu, USAwww.stmichaelruscath.org – ruská katolická farnost sv. Michaela, New York, USAwww.lacopts.org – koptská eparchie v Los Angeles, USAC3) ostatní:www.hierarchy.religare.ru – projekt „Hierarchie církví“ ruské pravoslavné církvewww.zarubezhje.narod.ru – databáze osobností ruské emigrace XX.stoletíwww.catholic-hierarchy.org – databáze katolických institucí ve světěorthodoxwiki.org – pravoslavná sekce Wikipediewww.anti-raskol.ru – ruskojazyčné stránky věnované schismatickým a podvodným skupinám zaštiťujícím se Pravoslavímwww.allmercifulsavior.com – stránky věnované problematice Pravoslaví západního obřaduwww.orthodoxhistory.org – The Society for Orthodox Christian History in Americaswww.mospat.ru – oficiální stránky ruské pravoslavné církvewww.patriarchia.ru – jiné oficiální stránky ruské pravoslavné církvepravoslavie.ru – ruské stránky obsáhle se věnující mj. pravoslavné církvi ve světěwww.krotov.info – knihovna Jakova Krotovawww.nsad.ru – časopis „Нескучный сад“www.orthodox.cn – stránky o Pravoslaví v Číněorthodoxinfo.com – stránky „Orthodox Christian Information Center“www.svetosavlje.org – oficiální edukativně zaměřený portál srbské církvewww.fatheralexander.org – stránky věnované odkazu a misijnímu dílu vladyky Alexandra (Mileanta)www.frlazarusmoore.com – stránky o archimandritovi Lazaru (Mooreovi)www.stjohnalaska.org – kathedrála sv. Jana na Aljašce, OCA, USAwww.abbamoses.com – stránky věnované pravoslavným svatým a imerologiuwww.theandros.com – elektronický časopis pro křesťanskou theologii a filosofii vycházející v letech 2003-2008www.pstbi.ccas.ru – Pravoslavný institut svatého Tichona Moskevskéhowww.australiarussia.com – stránky věnované rusko-australským vztahůmrussiannewzealand.com – Rusko-novozélandský informační věstníkmfa.gov.mk – Ministerstvo zahraničních věcí FYROMweekly.ahram.org.eg – týdeník Al-Ahram vycházející v Káhiře od roku 1875www.jpc.auckland.ac.nz – The Journal of the Polynesian Societycensusdata.abs.gov.au – Australian Bureau of Statisticswww.stats.govt.nz – Statistics New Zealandadb.anu.edu.au – Australian Dictionary of Biographywww.gladstone.qld.gov.au – oficiální stránky města Gladstone, Queensland, Austráliewww.sydney.catholic.org.au – oficiální stránky sydneyské katolické diecézewww.op.org.au – dominikáni v Austráliiwww.newnorcia.wa.edu.au – benediktýnské opatství New Norcia, Western Australiahome.vicnet.net.au – anglikánská řeholní společenství v Austráliiwww.franciscanhermitage.org – františkánská poustevna „Eremophila“www.peterchanel.info – stránky o římsko-katolickém světci Peteru Chaneloviwww.fatherdamien.com – oficiální stránky havajské diecéze o Damienu Molokaiskémwww.marymackillop.org.au – stránky věnované první australské katolické světici Mary MacKillopovéwww.cnewa.org – A Papal Agency for Humanitarian and Pastoral Supportwww.teara.govt.nz – on-line Encyklopedie Nového Zélanduwww.wellington.govt.nz – oficiální stránky města Wellingtonwww.mestostod.cz – oficiální stránky města Stodwww.mzv.cz – Ministerstvo zahraničních věcí ČRwww.czmisie.unas.cz – (římsko-katolická) misie pro Austrálii a Nový Zélandwww.pravoverni.sk – Pravoslavná církev na Slovensku – schematismusnews-nftu.blogspot.com - „News from the underground“ - alternativní otevřený blog pro otázky „neoficiálního pravoslaví“ a ekumenismu (ed. Reader Joseph Suaiden z „Milánského synodu“)www.southpolestation.com – stránky jihopolární stanice McMurdo/South Polewww.marambio.aq – Fundación Marambio, argentinský antarktický výzkumwww.jewishaustralia.com – judaisté v Austráliiwww.chabad.org – lubavičští chasidé v Austráliiwww.islam.iinet.net.au – informační islámský server pro Austráliiwww.ahmadiyya.org.nz – ahmadíjské společenství Nového Zélanduwww.chabadnz.org – stránky lubavičských chasidů na Novém Zélanduwww.fijisikh.com – stránky sikhského společenství na Fiji
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK