Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 348)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Mukokutánní kandidóza a její vztah k ženským pohlavním hormonům
Název práce v češtině: Mukokutánní kandidóza a její vztah k ženským pohlavním hormonům
Název v anglickém jazyce: Mucocutaneous candidiasis and women's sexual hormones
Akademický rok vypsání: 2005/2006
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Porodnická a gynekologická klinika (15-510)
Vedoucí / školitel: doc. MUDr. Jindřich Tošner, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 08.11.2005
Datum zadání: 08.11.2005
Datum potvrzení stud. oddělením: 31.08.2011
Datum a čas obhajoby: 21.04.2009 15:00
Datum odevzdání elektronické podoby:26.08.2008
Datum odevzdání tištěné podoby:26.08.2008
Datum proběhlé obhajoby: 21.04.2009
Oponenti: prof. MUDr. Milan Kudela, CSc.
  MUDr. Karel Mencl, CSc.
 
 
Konzultanti: doc. MUDr. Miloslav Salavec, CSc.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK