Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 307)
Detail práce
  
Tizian, antická mytologie a Ovidius
Název práce v češtině: Tizian, antická mytologie a Ovidius
Název v anglickém jazyce: Titian, classical mythology and Ovid
Klíčová slova: Tizian, Ovidius, antická mytologie, antické tradice, archeologie, dějiny umění
Klíčová slova anglicky: Titian, Ovid, classical mythology, classical tradition, archeology, art history
Akademický rok vypsání: 2008/2009
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav pro klasickou archeologii (21-UKAR)
Vedoucí / školitel: prof. PhDr. Lubomír Konečný
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 30.08.2011
Datum zadání: 30.08.2011
Datum potvrzení stud. oddělením: 02.09.2011
Datum a čas obhajoby: 21.09.2011 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:01.09.2011
Datum odevzdání tištěné podoby:01.09.2011
Datum proběhlé obhajoby: 21.09.2011
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: prof. PhDr. Jan Bažant, CSc.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Tématem diplomové práce je zkoumání antické tematiky v dílech Tiziana.Autorka se soustředí na uzavřený soubor děl s antickou tematikou (témata antickémytologie), vytvořený pro španělského krále Filipa II. a zabývá se otázkou možnýchliterárních, eventuálně materiálních předloh, které mohl mít umělec k dispozici nebokterými se inspiroval. Díla spojuje tematika Ovidiových Metamorfóz, otázkou všakzůstává, zda vycházel Tizian z klasické antické nebo některé renesanční překladové,upravené či komentované verze nebo zda se dokonce inspiroval i jinými klasickýmiautory.
Seznam odborné literatury
FEHL, Philipp: Decorum and Wit: The Poetry of Venetian Painting, Vienna 1992.
BRENDEL, Otto J.: Borrowings from Ancient Art in Titian in: The Art Bulletin, vol. 37, 1955, 113 – 126.
GINZBURG, Carlo: Clues, Myths and the Historical Method, Baltimore 1989.
PANOFSKY, Erwin: Meaning in the Visual Arts, Garden City : Doubleday 1955.
PANOFSKY, Erwin: Problems in Titian. Mostly iconographic. New York [1969].
PANOFSKY, Erwin, SAXL, Fritz: Classical Mythology in Medieval Art in: Metropolitan Museum Studies, vol. 4, 1933, 228 – 280.
PUTTFARKEN, Thomas: Titian & Tragic Painting, New Haven and London 2005.
VASARI, Giorgio: Životy nejvýznačnějších malířů, sochařů a architektů, Praha 1977.
OVIDIUS: Proměny, Praha 1998, překl. Ivan Bureš.
Předběžná náplň práce
Tématem diplomové práce je zkoumání antické tematiky v dílech Tiziana.Autorka se soustředí na uzavřený soubor děl s antickou tematikou (témata antickémytologie), vytvořený pro španělského krále Filipa II. a zabývá se otázkou možnýchliterárních, eventuálně materiálních předloh, které mohl mít umělec k dispozici nebokterými se inspiroval. Díla spojuje tematika Ovidiových Metamorfóz, otázkou všakzůstává, zda vycházel Tizian z klasické antické nebo některé renesanční překladové,upravené či komentované verze nebo zda se dokonce inspiroval i jinými klasickýmiautory.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The thesis examines the classical motifs in the works ofTitian. The author focuses on a closed set of works inspired by classical motifs(i.e. motifs of classical mythology), which were created for the Spanish kingPhilippe II. The thesis deals with the question of possible literary or materialsources which could have been at the painter´s disposal or could have served as hisinspiration. The set of works is defined by themes chosen from Ovid´s Metamorphoses.The question is whether Titian based his compositions on their classical version oron a Renaissance adapted or commented translation, or whether he even inspiredhimself by other classical authors.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK