Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Minimalizace komplikací indukce ovulace gonadotropiny
Název práce v češtině: Minimalizace komplikací indukce ovulace gonadotropiny
Název v anglickém jazyce: The effort to minimize complications in ovulation induction with gonadotropins
Akademický rok vypsání: 2005/2006
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Porodnická a gynekologická klinika (15-510)
Vedoucí / školitel: doc. MUDr. Jindřich Tošner, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 03.11.2005
Datum zadání: 03.11.2005
Datum potvrzení stud. oddělením: 30.08.2011
Datum a čas obhajoby: 29.04.2013 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:28.04.2013
Datum odevzdání tištěné podoby:13.02.2013
Datum proběhlé obhajoby: 29.04.2013
Oponenti: doc. MUDr. Jiří Dostál, Ph.D.
  prof. MUDr. Martin Huser, Ph.D.
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK