Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Význam konkomitující fibromyalgie u revmatoidní artritidy a systemového lupus erythematodes
Název práce v češtině: Význam konkomitující fibromyalgie u revmatoidní artritidy a systemového lupus erythematodes
Název v anglickém jazyce: Importance of Concomitant Fibromyalgia in Rheumatoid Arthritis and Systemic Lupus
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: II. interní gastroenterologická klinika (15-420)
Vedoucí / školitel: prof. MUDr. Jaroslav Malý, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 29.08.2011
Datum zadání: 29.08.2011
Datum potvrzení stud. oddělením: 29.08.2011
Datum a čas obhajoby: 26.09.2019 09:30
Datum odevzdání elektronické podoby:09.07.2019
Datum odevzdání tištěné podoby:18.06.2019
Datum proběhlé obhajoby: 26.09.2019
Oponenti: prof. MUDr. Karel Pavelka, DrSc.
  prof. MUDr. Pavel Horák, CSc.
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK