Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Elektivní MIDCAB: shunt nebo okluze? Vyhodnocení protektivní funkce intrakoronárního shuntu na myokardiální poškození
Název práce v češtině: Elektivní MIDCAB: shunt nebo okluze? Vyhodnocení protektivní funkce intrakoronárního shuntu na myokardiální poškození
Název v anglickém jazyce: Elective MIDCAB: Shunt or tournique occlusion? Assessment of a protective role of perioperative intraluminal shunting on myocardial damage
Akademický rok vypsání: 2004/2005
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra chirurgie (15-440)
Vedoucí / školitel: prof. MUDr. Jan Harrer, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 17.12.2004
Datum zadání: 17.12.2004
Datum potvrzení stud. oddělením: 29.08.2011
Datum a čas obhajoby: 16.02.2012 11:00
Datum odevzdání elektronické podoby:12.01.2012
Datum odevzdání tištěné podoby:23.11.2011
Datum proběhlé obhajoby: 16.02.2012
Oponenti: prof. MUDr. Zbyněk Straka, CSc.
  prof. MUDr. Vladimír Lonský, Ph.D.
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK