Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Resistence na antiagregační léčbu v terapii onemocnění kardiovaskulárního systému
Název práce v češtině: Resistence na antiagregační léčbu v terapii onemocnění kardiovaskulárního systému
Název v anglickém jazyce: Resistance to antiplatelet therapy in cardiovascular diseases management
Akademický rok vypsání: 2005/2006
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: I. interní kardioangiologická klinika (15-410)
Vedoucí / školitel: prof. MUDr. Jan Vojáček, DrSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 15.11.2005
Datum zadání: 15.11.2005
Datum potvrzení stud. oddělením: 29.08.2011
Datum a čas obhajoby: 25.09.2014 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:03.06.2014
Datum odevzdání tištěné podoby:09.05.2014
Datum proběhlé obhajoby: 25.09.2014
Oponenti: doc. MUDr. Jan Šochman, CSc.
  prof. MUDr. Jiří Vítovec, CSc.
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK