Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Morfologické změny plicního řečiště po plicní embolii
Název práce v češtině: Morfologické změny plicního řečiště po plicní embolii
Název v anglickém jazyce: Morphological changes in pulmonary vascular bed after pulmonary embolism
Akademický rok vypsání: 2014/2015
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: I. interní kardioangiologická klinika (15-410)
Vedoucí / školitel: prof. MUDr. Jan Vojáček, DrSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 18.12.2006
Datum zadání: 31.10.2014
Datum potvrzení stud. oddělením: 29.08.2011
Datum a čas obhajoby: 26.06.2015 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:26.04.2015
Datum odevzdání tištěné podoby:27.04.2015
Datum proběhlé obhajoby: 26.06.2015
Oponenti: prof. MUDr. Vladimír Staněk, CSc.
  prof. MUDr. Jiří Vítovec, CSc.
 
 
Konzultanti: prof. MUDr. Radek Pudil, Ph.D.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK