Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 307)
Detail práce
  
Rozpouštěcí charakteristiky platinových kovů z automobilových katalyzátorů.
Název práce v češtině: Rozpouštěcí charakteristiky platinových kovů z automobilových katalyzátorů.
Název v anglickém jazyce: Leaching characterization of platinum group elements from automotive catalytic converters
Klíčová slova: Rozpouštěcí charakteristiky, platinové kovy, automobilové katalyzátory, vsádkové experimenty,
Klíčová slova anglicky: Leaching charakterization, platinum group elements, automotive catalytic converters, batch experiments
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav geochemie, mineralogie a nerostných zdrojů (31-430)
Vedoucí / školitel: prof. RNDr. Martin Mihaljevič, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 25.08.2011
Datum zadání: 25.08.2011
Datum odevzdání elektronické podoby:26.08.2011
Datum odevzdání tištěné podoby:26.08.2011
Datum proběhlé obhajoby: 20.09.2011
Oponenti: doc. RNDr. Tomáš Navrátil, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Emise platinových kovů z automobilových katalyzátorů se ve zvýšené koncentraci nacházejí především v okolí silničních komunikací. Cílem práce je popsat reálné mechanismy vlivu ligandů, běžně se vyskytujících v půdních roztocích, na rozpouštění a mobilitu platinových kovů pocházejících z automobilových katalyzátorů pomocí vsádkových experimentů.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The emissions of platinum group elements from automotive catalytic converters are in increased concentration around the road. The aim of the work is describe real mechanism of influence of ligands solutions, which can be content in soil environment on the dissolution and mobility of platinum group elements emitted from automotive catalytic converters using the batch experiments.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK