Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Synthesis of Neurosteroids: Modulators of NMDA Receptor
Název práce v češtině: Syntéza neurosteroidů: modulátorů NMDA receptoru
Název v anglickém jazyce: Synthesis of Neurosteroids: Modulators of NMDA Receptor
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Katedra organické chemie (31-270)
Vedoucí / školitel: RNDr. Hana Chodounská, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 21.09.2004
Datum zadání: 21.09.2004
Datum potvrzení stud. oddělením: 25.08.2011
Datum odevzdání elektronické podoby:21.04.2009
Datum odevzdání tištěné podoby:21.04.2009
Datum proběhlé obhajoby: 21.04.2009
Oponenti: doc. RNDr. Eva Klinotová, CSc.
  prof. RNDr. Pavel Drašar, DSc.
  prof. RNDr. Richard Hampl, DrSc.
 
Předběžná náplň práce
ROZDELENO
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK