Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Vyšetření hemostázy u dětí před otorinolaryngologickými operacemi
Název práce v češtině: Vyšetření hemostázy u dětí před otorinolaryngologickými operacemi
Název v anglickém jazyce: Hemostasis testing in children before ear-nose-throat surgery
Akademický rok vypsání: 2006/2007
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Dětská klinika (15-500)
Vedoucí / školitel: doc. MUDr. Eva Pařízková, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 26.04.2007
Datum zadání: 26.04.2007
Datum potvrzení stud. oddělením: 24.08.2011
Datum a čas obhajoby: 19.06.2012 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:06.06.2012
Datum odevzdání tištěné podoby:20.04.2012
Datum proběhlé obhajoby: 19.06.2012
Oponenti: prof. MUDr. Miroslav Penka, CSc.
  MUDr. Vladimír Komrska, CSc.
 
 
Konzultanti: prof. MUDr. Petr Dulíček, Ph.D.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK