Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Hydro-karotážní měření přirozeného proudění podzemní vody v sedimentárních horninách s využitím metody ředění označené kapaliny
Název práce v češtině: Hydro-karotážní měření přirozeného proudění podzemní vody v sedimentárních horninách s využitím metody ředění označené kapaliny
Název v anglickém jazyce: Hydro-well logging of natural ground water flow in sedimentary rocks by dilution method
Akademický rok vypsání: 2006/2007
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav hydrogeologie, inženýrské geologie a užité geofyziky (31-450)
Vedoucí / školitel: RNDr. Miroslav Kobr, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 24.08.2006
Datum zadání: 24.08.2006
Datum potvrzení stud. oddělením: 24.08.2011
Datum odevzdání elektronické podoby:21.05.2007
Datum proběhlé obhajoby: 21.05.2007
Oponenti: RNDr. Jiří Lukeš, CSc.
  Ing. Stanislav Čurda, CSc.
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK