Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Membrane phospholipids and protein kinase C in rat heart during postnatal development
Název práce v češtině: Membránové fosfolipidy a proteinkináza C v srdci během postnatálního vývoje
Název v anglickém jazyce: Membrane phospholipids and protein kinase C in rat heart during postnatal development
Akademický rok vypsání: 2006/2007
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Katedra biochemie (31-250)
Vedoucí / školitel: doc. RNDr. Olga Nováková, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 24.08.2005
Datum zadání: 24.08.2005
Datum potvrzení stud. oddělením: 24.08.2011
Datum odevzdání elektronické podoby:21.05.2007
Datum odevzdání tištěné podoby:21.05.2007
Datum proběhlé obhajoby: 21.05.2007
Oponenti: doc. RNDr. František Šmíd, CSc.
  prof. MUDr. Sixtus Hynie, DrSc.
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK